Άδεια οδήγησης του ατόμου που συντρίβεται με 410 αλκοόλ αλκοόλ

Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων και Μεταφορών, Resmiye Canaltay, ξεκίνησε την απαραίτητη διαδικασία για την ακύρωση της άδειας οδήγησης του Thomas Aboubeleye Akpanke, ο οποίος είχε ένα ατύχημα με 410 αλκοόλ στο αίμα του τις προάλλες.