Άτομα με έγκυρη άδεια διαμονής στην ΤΔΒΚ θα απαλλάσσονται από την προ-άδεια έως τις 28 Φεβρουαρίου λόγω πανδημίας.

Λόγω της πανδημίας, στο πλαίσιο της τροποποίησης που έγινε στον κανονισμό για τις άδειες εργασίας για αλλοδαπούς · Τα άτομα που βρίσκονται στην ΤΔΒΚ με έγκυρη άδεια διαμονής ή έγκυρη νόμιμη περίοδο θεώρησης θα απαλλάσσονται από την προ-άδεια έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Λόγω της αύξησης του αριθμού των περιπτώσεων λόγω της επιδημίας Covid 19, στο πλαίσιο των μέτρων που έλαβε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο κανονισμός για τις άδειες εργασίας των αλλοδαπών τροποποιήθηκε για υπαλλήλους που εισήλθαν στην ΤΔΒΚ και δεν μπόρεσαν να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Στο πλαίσιο της τροποποίησης που έγινε στο 21ο εδάφιο του άρθρου 30 του κανονισμού για τις άδειες εργασίας αλλοδαπών:

  • Πρόσωπα που διαμένουν στην ΤΔΒΚ με άδεια διαμονής αλλά δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 30 του Καταστατικού,
  • Άτομα που εργάστηκαν λιγότερο από 6 μήνες στον τελευταίο χώρο εργασίας, των οποίων η άδεια εργασίας ακυρώθηκε και των οποίων η νόμιμη περίοδος βίζας 40 ημέρες μετά την ακύρωση δεν έχει λήξει,
  • Άτομα που αποφοίτησαν από το σχολείο με άδεια μετανάστευσης μαθητή ή / και απολύθηκαν από το σχολείο και των οποίων η νόμιμη περίοδος βίζας 60 ημερών δεν έχει λήξει μετά την αποσύνδεση,
  • Άτομα που έχουν εισέλθει στο Υπουργείο με δελτίο ταυτότητας TRNC και δεν έχουν λήξει τη νόμιμη βίζα τους πριν από την ημερομηνία του διατάγματος περί αλλοδαπών και μετανάστευσης του 2020, εντός του πεδίου εφαρμογής της σχετικής εντολής,
  • Άτομα που εισήλθαν στην ΤΔΒΚ με διαβατήριο και των οποίων η νόμιμη περίοδος δεν έχει λήξει

Η ημερομηνία της αίτησής του στο Γραφείο Εργασίας θα γίνει αποδεκτή από το Υπουργείο μας ως ημερομηνία έναρξης και οι συναλλαγές θα εξαιρούνται από την προ-άδεια μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021.

Ανακοινώθηκε σημαντικά στο κοινό.

.Source