Άτομα με αναπηρία στερούνται επιδομάτων λόγω μέτριας αναπηρίας

Τα άτομα με αναπηρία στερούνται του επιδόματος Εγγυημένου Εγγυημένου Εισοδήματος και του επιδόματος αναπηρίας εάν η αναπηρία τους περιγράφεται ως μέτρια ή ήπια και όχι τόσο σοβαρή όσο απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία. Αυτό περιλαμβάνεται στην έκθεση της Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρίας Στυλιανού Λοττίδη.

Η έκθεση εκπονήθηκε με σκοπό τον ορισμό του «ατόμου με αναπηρία» με σκοπό την καταβολή του επιδόματος Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Σύμφωνα με την έκθεση, παρόλο που αυτά τα άτομα έχουν προβλήματα και έξοδα που σχετίζονται με την αναπηρία τους, δεν λαμβάνουν καμία οικονομική βοήθεια.

Η έκθεση υπενθυμίζει ότι η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αναγνωρίζει δικαιώματα για όλα τα άτομα με αναπηρίες, ανεξάρτητα από το πόσο σοβαρή είναι η κατάστασή τους.

Source