Έγκριση στον προϋπολογισμό δημοσίων έργων

Οι τρέχουσες συζητήσεις σε επίπεδο επιτροπής της Επιτροπής Οικονομίας, Οικονομικών, Προϋπολογισμού και Προγραμματισμού της Επιτροπής της Δημοκρατικής Συνέλευσης για τον Προϋπολογισμό του δημοσιονομικού έτους 2021 ολοκληρώθηκαν με την πλειοψηφία των προϋπολογισμών του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Υπουργείου Υγείας, καθώς και τη συζήτηση και ψηφοφορία του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και Μεταφορών. .

Η Επιτροπή Οικονομίας, Οικονομικών, Προϋπολογισμού και Προγραμματισμού ενέκρινε τη διάθεση 298 εκατομμυρίων 977 χιλιάδων 200 TL που προβλέπεται για το Υπουργείο Δημοσίων Έργων και Μεταφορών στο πλαίσιο του δημοσιονομικού έτους 2021 με πλειοψηφία και παραπέμφθηκε στη Γενική Συνέλευση. Κατά την ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και Μεταφορών, οι βουλευτές του Ομίλου UBP ψήφισαν αποδοχή και οι βουλευτές του Ομίλου CTP καταψήφισαν.

Κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και Μεταφορών, με πρόσκληση στη συνεδρίαση της επιτροπής · Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων και Μεταφορών Ünal Üstel και οι γραφειοκράτες του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και Μεταφορών εξέφρασαν τις απόψεις τους.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του CTP Fikri Toros, ο αναπληρωτής πρόεδρος του UBP Özdemir Berova, Menteş Gündüz, Yasemi Öztürk, ο αναπληρωτής CTP Salahi Şahiner και ο αναπληρωτής HP HP Gülşah Sanver Manavoğlu παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής, υπό την προεδρία του αναπληρωτή UBP Sunat Atun. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης της Δημοκρατίας Teberrüken Uluçay, ο αναπληρωτής της HP Tolga Atakan και ο ανεξάρτητος αναπληρωτής Hasan Büyükoğlu συμμετείχαν επίσης στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Η Επιτροπή Οικονομίας, Οικονομικών, Προϋπολογισμού και Σχεδίου, το Σχέδιο Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021 που θα συζητηθεί σε επίπεδο επιτροπής την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021 · Τα δικαστήρια θα συνεχίσουν με τους προϋπολογισμούς του Ανώτατου Ελεγκτή Διαχείρισης (Διαμεσολαβητή), της Νομικής Υπηρεσίας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Διοίκησης δυνάμεων ασφαλείας, της Γενικής Διεύθυνσης Αστυνομίας, του Οργανισμού Πολιτικής Άμυνας και της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

Source