Έκανε αποτελέσματα για την κινεζική εκκλησία σε ακροαματική διαδικασία

04/20/2021 Κίνα (Διεθνής χριστιανική ανησυχία) – Σε μια κοινή επιχείρηση, το Γραφείο Εθνικών και Θρησκευτικών Υποθέσεων επιδρομή στο Όρος. Η Εκκλησία της Ελιάς στις 24 Μαρτίου, κατάσχεσε φυλλάδια, Βίβλους, βιβλία και άλλα θρησκευτικά αντικείμενα χωρίς ένταλμα.

Σύμφωνα με τα νέα της China Aid, «τα τελευταία χρόνια, οι αρχές της δημοτικής κυβέρνησης Chongqing έχουν στοχεύσει τακτικά και καταστέλλουν σε μεγάλο βαθμό το Chongqing Mount of Olive Church. Οι οικιακές εκκλησίες σε ολόκληρη την Κίνα συνεχίζουν να γίνονται στόχοι και παρενοχλήσεις, αρκεί να αρνούνται να ενταχθούν στις κρατικές εκκλησίες Three-Self

Το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα (ΚΚΚ) διοργάνωσε ακρόαση στις 15 Απριλίου, επιτρέποντας σε τέσσερις εκπροσώπους της εκκλησίας να συζητήσουν τις απόψεις τους. Τέσσερα μέλη του βουνού Το Olive Church θα παρευρεθεί. Η ακρόαση είναι μια ψεύτικη δικαστική δίκη όπου κάθε αντιτιθέμενη άποψη, συζήτηση. Το αποτέλεσμα της ακρόασης θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο το δικαστήριο του ΚΚΚ χειρίζεται υποθέσεις που σχετίζονται με την εκκλησία στο μέλλον.

Για συνεντεύξεις, επικοινωνήστε με την Alison Garcia: [email protected]

Source