Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με παρατυπίες στην Εθνική Λοταρία στην Τουρκία!

η οποία είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση τυχερών παιχνιδιών στην Τουρκία και μόνο μέσω της μεταφοράς σε ιδιωτικές εταιρείες που παίζουν σε αυτή τη χριστουγεννιάτικη ελαττωματική διαδικασία παρακολούθησης στην εθνική αρχή διαχείρισης λαχειοφόρων αγορών παρέμεινε στα χέρια, βρήκε θέση στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

8 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 8 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΝΤΑΝΑ

Σύμφωνα με την έκθεση της Birgün, σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2019 της Εθνικής Διοίκησης Λαχειοφόρων αγορών, το ίδρυμα παραβίασε τη νομοθεσία επειδή δεν δημοσίευσε την κλήρωση τα τελευταία οκτώ χρόνια στα οποία διοργάνωσε τα τυχερά παιχνίδια. Δηλώνοντας ότι οι λαχειοφόροι αγορές, οι οποίες έπρεπε να μεταδοθούν ζωντανά με το Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε το 2018, δεν θα μπορούσαν να μεταδοθούν ξανά, το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε: «Σύμφωνα με τις υποχρεωτικές διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος, οι κληρώσεις πρέπει να μεταδίδονται σε κανάλια TRT. Από το 2012, η ​​διοίκηση κρατά τις λοταρίες παρουσία συμβολαιογράφου και τραβάει ηχογραφήσεις βίντεο και ήχου των λαχείων. Δεδομένου ότι οι διάφορες πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν στο πλαίσιο των αξιολογήσεων επί του θέματος δεν μπόρεσαν να συναφθούν στις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου του ΣΜΣ από προηγούμενες περιόδους, αποφασίστηκε να δημοσιευθούν οι κληρώσεις στον ιστότοπο από το 2016.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ένας άλλος προσδιορισμός της TCA σχετικά με την Εθνική Διοίκηση Λαχειοφόρων αγορών αφορούσε τη συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο. Σημειώνοντας ότι το ήμισυ του διοικητικού συμβουλίου, αποτελούμενο από έξι άτομα, είναι άδειο, το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε: “Παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τον γενικό διευθυντή και δύο αναπληρωτές γενικούς διευθυντές, και ως εκ τούτου το διοικητικό συμβούλιο δεν έχει απαρτία για συνεδρίαση και απόφαση.” Το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι αυτές οι έδρες πρέπει να διοριστούν το συντομότερο δυνατόν.

Οι ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η Εθνική Διοίκηση Λαχειοφόρων αγορών, η οποία δεν έχει άλλη αρχή εκτός από την αρχή ελέγχου σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια, αλλά δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει σωστά, δεν δίνει στα συνταξιούχους εργαζομένους τα δικαιώματά τους. Σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου TCA, στους συνταξιούχους εργαζόμενους δεν καταβλήθηκαν αποζημιώσεις αποζημίωσης και ετήσια άδεια. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ζήτησε την αποκατάσταση των δικαιωμάτων του προσωπικού σε αυτήν την περίπτωση.

.Source