Ένα πρώτο στη Βόρεια Κύπρο

Doğuş Engin που ολοκλήρωσε τη διατριβή του πλοιάρχου του. Ήταν η πρώτη πηγή λογοτεχνίας εθισμού στην άσκηση της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου.