Έντυπο 6-K Castor Maritime Inc. Για: 30 Απριλίου

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

Ουάσιγκτον, DC 20549

ΜΟΡΦΗ 6-Κ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 13A-16 Ή 15D-16 ΤΗΣ

Η ΠΡΑΞΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ 1934

Για τον μήνα Απρίλιο του 2021

Αριθμός φακέλου προμήθειας: 001-38802

CASTOR MARITIME INC.

(Μετάφραση του ονόματος του καταχωρίζοντος στα Αγγλικά)

223 Christodoulou Chatzipavlou Street, Hawaii Royal Gardens, 3036 Λεμεσός, Κύπρος

(Διεύθυνση του κύριου εκτελεστικού γραφείου)

Υποδείξτε με το σημάδι επιλογής εάν ο καταχωρίζων υποβάλλει αρχεία ή θα υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις υπό την κάλυψη του εντύπου 20-F ή του εντύπου 40-F.

Έντυπο 20-F ⌧ Έντυπο 40-F

Σημειώστε με το σημάδι επιλογής εάν ο καταχωρίζων υποβάλλει το Έντυπο 6-K σε έντυπη μορφή όπως επιτρέπεται από τον Κανονισμό ST Κανονισμός 101 (β) (1):

Σημείωση: Ο Κανονισμός ST Άρθρο 101 (β) (1) επιτρέπει μόνο την υποβολή σε έντυπο Έντυπου 6-Κ μόνο εάν υποβληθεί αποκλειστικά για την υποβολή συνημμένης ετήσιας έκθεσης στους κατόχους ασφαλείας.

Σημειώστε με το σημάδι επιλογής εάν ο καταχωρίζων υποβάλλει το Έντυπο 6-K σε έντυπη μορφή όπως επιτρέπεται από τον Κανονισμό ST Κανονισμός 101 (β) (7):

Σημείωση: Ο Κανονισμός ST Κανόνας 101 (β) (7) επιτρέπει μόνο την υποβολή σε έντυπο Έντυπο 6-Κ εάν υποβληθεί για την υποβολή έκθεσης ή άλλου εγγράφου που ο καταχωρίζων ξένος ιδιωτικός εκδότης πρέπει να υποβάλει και να δημοσιοποιήσει σύμφωνα με τους νόμους της δικαιοδοσίας στην την οποία ο καταχωρίζων έχει συσταθεί, έχει την κατοικία του ή είναι νομικά οργανωμένος («χώρα καταγωγής» του καταχωρίζοντος) ή σύμφωνα με τους κανόνες της ανταλλαγής χώρας καταγωγής στην οποία διαπραγματεύονται οι κινητές αξίες του καταχωρίζοντος, εφόσον η έκθεση ή άλλο έγγραφο δεν είναι δελτίο τύπου, δεν απαιτείται να είναι και δεν έχει διανεμηθεί στους κατόχους ασφαλείας του καταχωρίζοντος, και, εάν συζητάμε για ένα σημαντικό γεγονός, έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο υποβολής εντύπου 6-K ή άλλης κατάθεσης από την Επιτροπή στο EDGAR.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 6-K ΕΚΘΕΣΗΣ

Επισυνάπτεται σε αυτήν την έκθεση σχετικά με το Έντυπο 6-Κ ως Έκθεμα 99.1 είναι αντίγραφο του δελτίου τύπου που εκδόθηκε από την Castor Maritime Inc. (η «Εταιρεία») στις 16 Απριλίου 2021, ανακοινώνοντας ότι η Εταιρεία, μέσω μιας ξεχωριστής θυγατρικής που ανήκει εξ ολοκλήρου, συνήψε συμφωνία για την απόκτηση ενός δεξαμενόπλοιου Aframax που κατασκευάστηκε από την Κορέα το 2005 από ένα μη συνδεδεμένο τρίτο μέρος με τιμή αγοράς 14,8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την έκθεση σχετικά με το έντυπο 6-Κ και το συνημμένο έκθεμα ενσωματώνονται στο παρόν με αναφορά στις δηλώσεις εγγραφής της εταιρείας στο έντυπο F-3 (αρ. Φακέλων 333-238990, 333-240262 και 333-254977) που δηλώθηκαν ισχύει στις 23 Σεπτεμβρίου 2020, 23 Σεπτεμβρίου 2020 και 1 Απριλίου 2021, αντίστοιχα.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου περί ανταλλαγής κινητών αξιών του 1934, ο καταχωρίζων προκάλεσε δεόντως την υπογραφή αυτής της έκθεσης από τον υπογεγραμμένο, δεόντως εξουσιοδοτημένο.

CASTOR MARITIME INC.

Ημερομηνία: 19 Απριλίου 2021

Με:

/s/ Petros Panagiotidis

Petros Panagiotidis

Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και

Επικεφαλής των οικονομικών υπηρεσιών

Η Castor Maritime Inc. Ανακοινώνει την απόκτηση σκαφών

Λεμεσός, Κύπρος, 16 Απριλίου 2021 – Η Castor Maritime Inc. (NASDAQ: CTRM), («Castor» ή «Company»), μια διαφοροποιημένη παγκόσμια ναυτιλιακή εταιρεία, ανακοινώνει ότι εισήλθε, μέσω μιας ξεχωριστής θυγατρικής που ανήκει εξ ολοκλήρου, σε συμφωνία για την απόκτηση δεξαμενόπλοιου Aframax που κατασκευάστηκε από την Κορέα το 2005 από μη συνδεδεμένο τρίτο μέρος με τιμή αγοράς 14,8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί με την παράδοση του πλοίου εντός του δεύτερου τριμήνου του τρέχοντος έτους και υπόκειται στην ικανοποίηση ορισμένων συνήθης συνθηκών κλεισίματος.

Ο Πέτρος Παναγιωτίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Castor, σχολίασε:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη δέκατη απόκτηση σκαφών μας το 2021 με την προσθήκη ενός δεξαμενόπλοιου Aframax, στον στόλο του Castor. Με την ολοκλήρωση όλων των πρόσφατα ανακοινωμένων εξαγορών μας, ο στόλος μας θα αποτελείται από δεκαέξι πλοία.

Παρακολουθούμε συνεχώς την αγορά για ελκυστικές ευκαιρίες απόκτησης σε μεγέθη και τμήματα σκαφών. “

Σχετικά με την Castor Maritime Inc.

Η Castor Maritime Inc. είναι ένας διεθνής πάροχος ναυτιλιακών μεταφορικών υπηρεσιών μέσω της ιδιοκτησίας της για φορτηγά πλοία.

Σε πλήρη παράδοση, η Castor θα διαθέτει στόλο 16 πλοίων, με συνολική χωρητικότητα 1,5 εκατομμυρίων dwt, που αποτελείται από 1 πλοία ξηρού φορτίου Capesize, 5 Kamsarmax και 7 Panamax, καθώς και 1 δεξαμενόπλοια Aframax και 2 Aframax / LR2 . Όπου αναφερόμαστε σε πληροφορίες «πλήρως παραδοθείσας βάσης», αναφερόμαστε σε αυτές τις πληροφορίες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των πρόσφατων εξαγορών πλοίων μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Εταιρείας στο www.castormaritime.com. Οι πληροφορίες στον ιστότοπό μας δεν αποτελούν μέρος αυτού του δελτίου τύπου.

Προειδοποιητική δήλωση σχετικά με τις προοπτικές

Τα θέματα που συζητούνται σε αυτό το δελτίο τύπου μπορεί να αποτελούν μελλοντικές δηλώσεις. Ο Νόμος περί Μεταρρύθμισης περί Ιδιωτικών Αξιών του 1995 παρέχει ασφαλείς προστατευτικές λιμένες για δηλώσεις μελλοντικής προοπτικής, προκειμένου να ενθαρρύνει τις εταιρείες να παρέχουν πιθανές πληροφορίες σχετικά με την επιχείρησή τους. Οι μελλοντικές δηλώσεις περιλαμβάνουν δηλώσεις που αφορούν σχέδια, στόχους, στόχους, στρατηγικές, μελλοντικά γεγονότα ή απόδοση, και υποκείμενες παραδοχές και άλλες δηλώσεις, οι οποίες δεν είναι δηλώσεις ιστορικών γεγονότων. Θέλουμε να επωφεληθούμε από τις διατάξεις περί ασφαλών λιμένων του Νόμου περί Μεταρρύθμισης περί Ιδιωτικών Αξιών του 1995 και συμπεριλαμβάνουμε αυτήν τη δήλωση προειδοποίησης σε σχέση με αυτήν τη νομοθεσία περί ασφαλών λιμένων. Οι λέξεις «πιστεύω», «πρόβλεψη», «πρόθεση», «εκτίμηση», «πρόβλεψη», «έργο», «σχέδιο», «δυναμικό», «θα», «μπορεί», «πρέπει», «αναμένω», «Σε εκκρεμότητα» και παρόμοιες εκφράσεις προσδιορίζουν τις μελλοντικές δηλώσεις. Οι μελλοντικές δηλώσεις σε αυτό το δελτίο τύπου βασίζονται σε διάφορες παραδοχές, πολλές από τις οποίες βασίζονται, με τη σειρά τους, σε περαιτέρω παραδοχές, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της εξέτασης των ιστορικών τάσεων λειτουργίας της διοίκησής μας, των δεδομένων που περιέχονται στα αρχεία μας και άλλων διαθέσιμων δεδομένων από τρίτους. Παρόλο που πιστεύουμε ότι αυτές οι υποθέσεις ήταν εύλογες όταν έγιναν, επειδή αυτές οι υποθέσεις υπόκεινται εγγενώς σε σημαντικές αβεβαιότητες και απρόβλεπτα που είναι δύσκολο ή αδύνατο να προβλεφθούν και είναι πέρα ​​από τον έλεγχό μας, δεν μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα επιτύχουμε ή θα επιτύχουμε αυτές τις προσδοκίες, πεποιθήσεις ή προβολές. Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε οποιαδήποτε μελλοντική δήλωση, είτε ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών, μελλοντικών εκδηλώσεων είτε με άλλο τρόπο. Εκτός από αυτούς τους σημαντικούς παράγοντες, άλλοι σημαντικοί παράγοντες που, κατά την άποψή μας, θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιαστικά διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά που συζητήθηκαν στις μελλοντικές δηλώσεις περιλαμβάνουν γενικές συνθήκες αγοράς ξηρού φορτίου χύδην και δεξαμενόπλοιων, συμπεριλαμβανομένων διακυμάνσεων στις τιμές ενοικίασης ναύλωσης και πλοίου αξίες, η ισχύς των παγκόσμιων οικονομιών, η σταθερότητα της Ευρώπης και του ευρώ, οι διακυμάνσεις στα επιτόκια και στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, μεταβολές της ζήτησης στη ναυτιλία ξηρού φορτίου χύδην και δεξαμενόπλοιων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς των πλοίων μας, μεταβολές στα λειτουργικά έξοδα Τιμές αποθηκών, ξηρό ελλιμενισμό και κόστος ασφάλισης, αλλαγές σε κυβερνητικούς κανόνες και κανονισμούς ή ενέργειες που έχουν αναληφθεί από ρυθμιστικές αρχές, πιθανή ευθύνη από εκκρεμείς ή μελλοντικές διαφορές, γενικές εσωτερικές και διεθνείς πολιτικές συνθήκες, πιθανή διακοπή των θαλάσσιων διαδρομών λόγω ατυχημάτων ή πολιτικών γεγονότων, διάρκεια και σοβαρότητα της επιδημίας COVID-19, ο αντίκτυπος της δημόσιας υγείας επιδημίες και επιδημίες άλλων εξαιρετικά μεταδοτικών ασθενειών, ο αντίκτυπος της αναμενόμενης διακοπής της LIBOR μετά το 2021 στα επιτόκια του χρέους μας που αναφέρονται στη LIBOR, στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης και αναχρηματοδότησης και στην ανάπτυξη της επιχείρησής μας, βλάβες πλοίων και περιπτώσεις έκτακτης ενοικίασης έκθεση ή απώλεια από την επένδυση σε παράγωγα μέσα, πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων που αφορούν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, την οικογένειά του και άλλα μέλη της ανώτερης διοίκησής μας, και την ικανότητά μας να ολοκληρώνουμε συναλλαγές εξαγοράς όπως έχει προγραμματιστεί. Ανατρέξτε στις αρχειοθετήσεις μας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για πιο ολοκληρωμένη συζήτηση αυτών και άλλων κινδύνων και αβεβαιοτήτων. Οι πληροφορίες που παρατίθενται εδώ αναφέρονται μόνο από την ημερομηνία της παρούσας και αποποιούμαστε οποιαδήποτε πρόθεση ή υποχρέωση ενημέρωσης τυχόν μελλοντικών δηλώσεων ως αποτέλεσμα των εξελίξεων που συμβαίνουν μετά την ημερομηνία αυτής της ανακοίνωσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:

Petros Panagiotidis
Castor Maritime Inc.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: [email protected]

Επικοινωνία μέσων:
Κέβιν Καρλής
Capital Link
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

Source