Έτσι θα γιορτάσουμε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Εξαιρέσεις για επισκέψεις στο σπίτι

Εξαιρέσεις από την παρουσία μη κατοίκων σε σπίτια παρέχονται για τους ακόλουθους σκοπούς:

1. Για τους σκοπούς της επιμέλειας ανηλίκων և ατόμων με αναπηρία για την περίοδο / περίοδο κατά την οποία η φυσική παρουσία των γονέων είναι απαραίτητη στον τόπο εργασίας τους.

2. Να υποστηρίξει άτομα που δεν μπορούν να υποστηρίξουν τον εαυτό τους (φάρμακα, προσωπική φροντίδα, προμήθεια τροφίμων κ.λπ.) Είναι σαφές ότι τέτοια άτομα πρέπει να λάβουν όλα τα μέτρα προσωπικής προστασίας, να παραμείνουν μόνο για εύλογο χρονικό διάστημα απαραίτητο για τη φροντίδα του ατόμου, ώστε να μην τον θέσουν σε κίνδυνο.

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύονται συγκεντρώσεις άνω των δύο ατόμων, εκτός από δημόσιες-ιδιωτικές συγκεντρώσεις που συνοδεύουν τους γονείς ανηλίκων, καθώς και άλλες μαζικές εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις όπως διαδηλώσεις, παρελάσεις και συναυλίες.

Τέλος, το υπουργείο, με ένα νέο διάταγμα, επιβάλλει τηλεπικοινωνίες στο κράτος και υποβάλλει προτάσεις στον ιδιωτικό τομέα.

Source