Έτσι λειτουργούν τα προσχολικά σε 7 և 8 … | Δημοσιογράφος Κύπρος

Τα μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης θα πραγματοποιηθούν στις 7 Ιανουαρίου 8, καθώς οι μαθητές δεν θα μπορούν να επιστρέψουν στα γραφεία τους μετά τις διακοπές τους με εντολή του Υπουργείου Υγείας. Με βάση τις πληροφορίες που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής, τα μαθήματα με φυσική παρουσία μαθητών στα σχολεία θα ξεκινήσουν στις 11 Ιανουαρίου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Υπουργείο Παιδείας έστειλε εγκύκλιο στα σχολεία, βάσει της οποίας η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στα δημοτικά σχολεία.

Σύμφωνα με μια εγκύκλιο που υπέγραψε ο Μάριος Στυλιανίδης, διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα νηπιαγωγεία θα λειτουργούν κανονικά υπό τη φυσική παρουσία μαθητών, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών ημερών νηπιαγωγείων, ενώ οι δραστηριότητες θα σταματήσουν τη λειτουργία προαιρετικών ολοήμερων δημοτικών σχολείων. ,

Όσον αφορά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τάξεις AC, τα σχολεία μπορούν να παρέχουν ασύγχρονη εξ αποστάσεως μάθηση χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο κάθε σχολείου, ο οποίος θα πρέπει να εμπλουτίζεται και να ενημερώνεται τακτικά. Ταυτόχρονα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα RIK2, το οποίο θα εμφανίζεται για δύο ημέρες στις 8 π.μ. 30 έως 10. Στις 00 և πολλές φορές, από 2 έως 3 το απόγευμα. Στις 30.

Το πρόγραμμα για μαθήματα DF θα ξεκινήσει στις 8 το πρωί. Θα διαρκέσει έως τις 00 το πρωί. Το 30 չորս περιέχει τέσσερις περιόδους διδασκαλίας 30 λεπτών, καθώς και σύντομα διαλείμματα σπουδών. Τα μαθήματα θα περιλαμβάνουν 20 λεπτά ελληνικών, μαθηματικών και άλλων γνωστικών θεμάτων και το υπόλοιπο κάθε μαθήματος θα είναι διαθέσιμο για κοινωνικοποίηση και συζήτηση με μαθητές. Τονίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί θα προσφέρουν στους μαθητές εξ αποστάσεως εκπαίδευση από τα σχολεία όπου βρίσκονται.

Όσον αφορά την ειδική αγωγή, από τις 7 έως τις 8 Ιανουαρίου, οι μαθητές θα μπορούν να συμμετέχουν σε ασύγχρονες και σύγχρονες δραστηριότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ανάλογα με τις ικανότητες των μαθητών και τις ιδιαιτερότητες κάθε σχολείου. Τα σύγχρονα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εφαρμόζονται ατομικά ή σε ομάδες, όπου οι μαθητές έχουν τις κατάλληλες ευκαιρίες να τα εφαρμόσουν. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ανάλογα πάντα με τις ικανότητες των μαθητών, τις ιδιαιτερότητες κάθε σχολείου.

Οι ειδικές μονάδες με μαθητές νηπιαγωγείου θα λειτουργούν κανονικά παρουσία μαθητών, ωστόσο, σε ειδικές μονάδες δημοτικού, οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε ασύγχρονες και σύγχρονες δραστηριότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ανάλογα με τις ικανότητες και τα χαρακτηριστικά τους, όπως και άλλοι συμμαθητές. στην τάξη στην οποία ανήκουν. Για παιδιά με ειδικές ανάγκες ή που λαμβάνουν θεραπεία ομιλίας, θα μπορούν να συμμετέχουν είτε σε ασύγχρονη είτε σε σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ανάλογα με τις ικανότητες και τα χαρακτηριστικά τους. Οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να παρέχουν ειδική εκπαίδευση στη λογοθεραπεία implementing εφαρμόζοντας σύγχρονα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Source