Έχει ανακοινωθεί διαγωνισμός για την αγορά προνομίων από … |: Δημοσιογράφος Κύπρος

Το Τμήμα Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν δημόσια σύμβαση στο πλαίσιο του Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υπηρεσιών από Κινητές Μονάδες Δειγματοληψίας Αντιγόνων για το COVID-19.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες և Προσφορές ηλεκτρονικά από το Σύστημα Ηλεκτρονικών Προμηθειών (www.eprocuction.gov.cy) և Υποβάλετε την αίτησή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του συστήματος υποβολής προσφορών: Σύστημα ηλεκτρονικών προμηθειών.

Προκειμένου να εγγραφούν στο σύστημα ηλεκτρονικών συμβάσεων δημοσίων συμβάσεων και να τους κατευθύνουν κατά την υποβολή της αίτησής τους, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να επικοινωνήσουν με τους αρμόδιους υπαλλήλους τηλεφωνώντας στο 22605050. Υπεύθυνη συντονίστρια του διαγωνισμού είναι η κα Marilena Atanasu 22605763.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021, στις 9 π.μ.,

Source