Έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για Ειδικά Προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας

Δήλωση του Υπουργείου Εργασίας – λεπτομερή σχέδια

Λήψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΕΔΩ Android για Android և ΕΔΩ για iOS

Το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι όλες οι αιτήσεις Ειδικού Προγράμματος για την περίοδο από 1 Δεκεμβρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 δημοσιεύθηκαν σήμερα στον ειδικό ιστότοπο www.coronavirus.mlsi.gov.cy.

Υπενθυμίζεται ότι τα Ειδικά Προγράμματα για τα οποία υποβάλλονται αιτήσεις για την παραπάνω περίοδο είναι τα εξής:

 • Ειδικό πρόγραμμα για διαμονή σε ξενοδοχεία և τουριστικά καταλύματα (Εφαρμογή EEA.9 ή EEA.14),
 • Ειδικό πρόγραμμα οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την οικονομική τουριστική βιομηχανία ή οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τις οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό ή τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή εταιρείες που υπόκεινται σε υποχρεωτική πλήρη αναστολή (Αίτηση (ESA.10 ή ESA.11)
 • Ειδικό πρόγραμμα για επιχειρήσεις συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας (αίτηση BSA 13),
 • Ειδικό Σχέδιο Αναστολής για την Εταιρεία (ESA Application.3),
 • Ειδικό πρόγραμμα βοήθειας για την ανεργία (Εφαρμογή ΕΟΚ 8)
 • “Ειδικό σχέδιο για τον προσδιορισμό ορισμένων κατηγοριών ανεξάρτητων εργαζομένων” (BSA Application 5) և
 • Ειδικό επίδομα άδειας εργασίας (αίτηση ΕΟΚ 15). Σημειώνεται ότι η αίτηση για Ειδικό Επίδομα Απουσίας Απασχόλησης (αίτηση ΕΟΚ 15) θα υποβληθεί τις επόμενες ημέρες.

Τα μοντέλα αναφοράς του πιστοποιημένου λογιστή, τα οποία πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά με τη σχετική αίτηση, έχουν επίσης αναρτηθεί σε έναν ειδικό ιστότοπο, www.coronavirus.mlsi.gov.cy.

Τονίζεται ότι: προθεσμία 2020 από 1 Δεκεμβρίου έως 2020 Η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στα Ειδικά Προγράμματα για την περίοδο 31 Δεκεμβρίου 2010 Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2021,

Τα ενδιαφερόμενα μέρη ενθαρρύνονται να υποβάλουν την αίτησή τους εγκαίρως, καθώς οι ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα είναι διαθέσιμες για χρήση μετά την προθεσμία, ցանկացած τυχόν αιτήματα για καθυστερημένες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Τονίζεται ότι για να μπορέσετε να πληρώσετε τις Ειδικές Παροχές, είναι απαραίτητο να υποβάλετε τη σχετική κατάσταση των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού που αναφέρονται σε κάθε αίτηση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει υποβληθεί ακόμη չէ δεν έχει εγκριθεί.

Δήλωση του Υπουργείου Εργασίας – λεπτομερή σχέδια

Το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι όλες οι αιτήσεις Ειδικού Προγράμματος για την περίοδο από 1 Δεκεμβρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 δημοσιεύθηκαν σήμερα στον ειδικό ιστότοπο www.coronavirus.mlsi.gov.cy.

Υπενθυμίζεται ότι τα Ειδικά Προγράμματα για τα οποία υποβάλλονται αιτήσεις για την παραπάνω περίοδο είναι τα εξής:

 • Ειδικό πρόγραμμα για διαμονή σε ξενοδοχεία (τουριστικά καταλύματα (Αίτηση EEA.9 ή EEA.14),
 • Ειδικό πρόγραμμα οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την οικονομική τουριστική βιομηχανία ή οικονομικές δραστηριότητες, που επηρεάζουν άμεσα τις οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό ή τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή εταιρείες που υπόκεινται σε υποχρεωτική πλήρη αναστολή (Εφαρμογή (ESA.10 ή ESA.11)
 • Ειδικό πρόγραμμα για επιχειρήσεις συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας (αίτηση BSA 13),
 • Ειδικό Σχέδιο Αναστολής Εταιρίας
 • Πρόγραμμα Ειδικής Βοήθειας για την Ανεργία (Εφαρμογή ΕΟΚ 8)
 • “Ειδικό σχέδιο για τον προσδιορισμό ορισμένων κατηγοριών ανεξάρτητων εργαζομένων” (BSA Application 5) և
 • Ειδικό επίδομα άδειας εργασίας (αίτηση ΕΟΚ 15). Σημειώνεται ότι η αίτηση για Ειδικό Επίδομα Απουσίας Απασχόλησης (Αίτηση ΕΟΚ 15) θα υποβληθεί τις επόμενες ημέρες.

Τα μοντέλα αναφοράς του πιστοποιημένου λογιστή, τα οποία πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά με τη σχετική αίτηση, έχουν επίσης αναρτηθεί σε έναν ειδικό ιστότοπο, www.coronavirus.mlsi.gov.cy.

Τονίζεται ότι: προθεσμία 2020 από 1 Δεκεμβρίου έως 2020 Η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στα Ειδικά Προγράμματα για την περίοδο 31 Δεκεμβρίου 2010 Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2021,

Τα ενδιαφερόμενα μέρη ενθαρρύνονται να υποβάλουν την αίτησή τους εγκαίρως, καθώς οι ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα είναι διαθέσιμες για χρήση μετά την προθεσμία, ցանկացած τυχόν αιτήματα για καθυστερημένες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Τονίζεται ότι για να μπορέσετε να πληρώσετε τις Ειδικές Παροχές, είναι απαραίτητο να υποβάλετε τη σχετική κατάσταση των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού που αναφέρονται σε κάθε αίτηση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει υποβληθεί ακόμη չէ δεν έχει εγκριθεί.

Source