“Έχετε μια αγορά με πληθυσμό 450 εκατομμυρίων μπροστά σας”

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η Elisa Ferreira, μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για την εναρμόνιση και τις μεταρρυθμίσεις, δήλωσε ότι η εγγραφή του “Hellim” στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ωφελήσει όλους τους παραγωγούς, όπου κι αν ζουν στην Κύπρο.

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Η εγγραφή του χαλούμι ως παραδοσιακού προϊόντος της Κύπρου ως “Προστατευόμενου Προϊόντος Προέλευσης” (ΠΟΠ) πριν από την Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε ενθουσιασμό και κάποιες δισταγμούς στο βόρειο τμήμα του νησιού. Πώς θα προχωρήσει η διαδικασία βήμα προς βήμα από τώρα και στο εξής;

Elisa Ferreira: Πρώτα απ ‘όλα, πρέπει να πω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό επίτευγμα για την Κύπρο, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο λόγω της οικονομικής και κοινωνικής ζημίας που προκαλείται από την πανδημία. Αυτό το πακέτο θα ωφελήσει όλους τους παραγωγούς, όπου κι αν ζουν στην Κύπρο. Η από κοινού εφαρμογή αυτών των νέων κανονισμών σε πνεύμα συνεργασίας πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ κοινοτήτων στην Κύπρο.

Η απόφαση να επιτραπεί το εμπόριο του προϊόντος χαλούμι μέσω της Πράσινης Γραμμής, υπό τον όρο ότι πληροί τις απαιτήσεις της ΕΕ για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, εκδόθηκε από την Επιτροπή στις 12 Απριλίου. Ο κανονισμός ΠΟΠ επιτρέπει την εμπορία χαλούμι που παράγεται με το όνομα “Χαλλούμι / Χαλλούμι” και μόνο υπό καταχωρισμένες συνθήκες προϊόντος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το προϊόν μπορεί να παραχθεί μόνο στην Κύπρο.

Ένα ανεξάρτητο και διεθνώς αναγνωρισμένο ίδρυμα ελέγχου θα διοριστεί για τη διενέργεια ελέγχων. Κάθε κατασκευαστής που επιθυμεί να συμμορφωθεί με τις προδιαγραφές Halloumi / Hellim μπορεί να υποβάλει αίτηση σε αυτόν τον οργανισμό για να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο για να διασφαλίσει ότι το χαλούμι που παράγει πληροί όλες τις απαιτήσεις της προδιαγραφής προϊόντος ΠΟΠ.

Για τους Τουρκοκύπριους παραγωγούς, ο οργανισμός ελέγχου θα ελέγξει εάν ορισμένες ασθένειες των ζώων που επηρεάζουν αγελάδες, πρόβατα και αίγες έχουν εξαφανιστεί και ότι τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον είναι σε αποδεκτά επίπεδα. Μόλις καθοριστούν αυτές οι δύο προϋποθέσεις, ο εποπτικός οργανισμός θα ξεκινήσει ελέγχους σε μεμονωμένες εκμεταλλεύσεις και γαλακτοπαραγωγές εκμεταλλεύσεις για να βεβαιωθεί ότι πληρούν όλα τα πρότυπα της ΕΕ για τα ζώα και τη δημόσια υγεία.

Όσον αφορά τις αλλαγές στον Κανονισμό Εγγραφής και Πράσινης Γραμμής, οι Τουρκοκύπριοι μη κυβερνητικοί οργανισμοί εξέφρασαν επίσης τα προβλήματά τους ότι οι παραγωγοί δεν είχαν αρκετές πληροφορίες στη διαδικασία. Υπάρχει πρόβλημα με αυτήν την έννοια στις διαδικασίες επικοινωνίας και οργάνωσης; Ποιοι θα είναι οι Τουρκοκύπριοι και οι παραγωγοί σε περίπτωση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από τώρα και στο εξής;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε την τουρκοκυπριακή κοινότητα σχετικά με τη διαδικασία που οδήγησε στην καταχώριση του Halloumi / Hellim PDO και την έγκριση τροποποιήσεων στον κανονισμό για την πράσινη γραμμή, οι οποίοι εγκρίθηκαν στις 12 Απριλίου και δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στενή συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτό το θέμα θα συνεχιστεί. Το Γραφείο Υποστήριξης Προγράμματος της ΕΕ στη Λευκωσία θα παρέχει υποστήριξη για την εφαρμογή αυτών των εργαλείων.

“Η πρόσβαση σε μια ενιαία αγορά με πληθυσμό 450 εκατομμυρίων σημαίνει άνοιγμα νέων ευκαιριών”

– Τουρκοκύπριοι παραγωγοί δεν κατάφεραν να εξάγουν στην Ευρώπη από το λιμάνι της Λεμεσού, τη Λάρνακα ή την Πάφο για πολλά χρόνια, χρησιμοποιώντας τον κανονισμό για την πράσινη γραμμή. Ποιο είναι το κύριο πρόβλημα προς αυτήν την κατεύθυνση; Θα είναι αρκετή η αλλαγή του κανονισμού για την πράσινη γραμμή για το Hellim για να ανοίξει στην ευρωπαϊκή αγορά;

– Υπάρχει δυνατότητα για περισσότερες συναλλαγές στην Πράσινη Γραμμή. Για αυτό, είναι σημαντικό να ξεπεραστούν θέματα όπως η έλλειψη εμπιστοσύνης και μερικές φορές η έλλειψη ενδιαφέροντος.

Η τροποποίηση της απόφασης εντός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού για την Πράσινη Γραμμή σημαίνει ότι το Halloumi / Hellim, το οποίο πληροί τις απαιτήσεις ΠΟΠ στην τουρκοκυπριακή κοινότητα και τις απαιτήσεις της ΕΕ για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία για την παραγωγή τυριού, μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω του Πράσινη γραμμή. Η πρόσβαση σε μια ενιαία αγορά 450 εκατομμυρίων κατοίκων σε τιμές premium σημαίνει άνοιγμα νέων ευκαιριών. Πιστεύω ότι οι Τουρκοκύπριοι παραγωγοί θα κάνουν καλή χρήση αυτών των νέων ευκαιριών. Πρέπει επίσης να δείξει τα απτά οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης, της ολοκλήρωσης και της ευημερίας που μπορεί να φέρει στις δύο κοινότητες μια λύση στο κυπριακό πρόβλημα.

“Περιμένουμε από τα ελεγκτικά ιδρύματα να βρίσκονται σε στενή επαφή με το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο”.

Πώς θα προχωρήσουν στην πράξη οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες ελέγχου στην Κόλαση; Πώς θα διενεργηθούν αυτές οι επιθεωρήσεις από ποιον; Υπάρχει μια συζήτηση για έναν ανεξάρτητο και διεθνή οργανισμό, ποια θα είναι η διεύθυνση και ο τομέας δράσης αυτού του θεσμού στο βορρά στην πραγματικότητα της διαίρεσης της Κύπρου;

Σύμφωνα με την κοινή συμφωνία του 2015 μεταξύ του Αρχηγού της Επιτροπής και των δύο ηγετών της κοινότητας, το Bureau Veritas ήταν αποφασισμένο να επαληθεύσει τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της ΠΟΠ. Θα πρέπει επίσης να διοριστεί ένας ανεξάρτητος φορέας ελέγχου με την ίδια ή διαφορετική διεθνή διαπίστευση για τη διενέργεια ελέγχων υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι αυτοί είναι ανεξάρτητοι οργανισμοί με διεθνώς αναγνωρισμένη διαπίστευση, αλλά όχι διεθνείς οργανισμοί.

Περιμένουμε από τα εποπτικά όργανα να συνεργαστούν με το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο επαφής για τους Τουρκοκύπριους παραγωγούς. Επιπλέον, η Επιτροπή ελπίζει να συστήσει μια δικοινοτική ομάδα εργασίας για το Halloumi / Hellim, αποτελούμενη από εκπροσώπους και των δύο κυπριακών κοινοτήτων, για την παρακολούθηση της εφαρμογής τόσο του κανονισμού ΠΟΠ όσο και της απόφασης που επιτρέπει το εμπόριο στο Halloumi / Halloumi στην Πράσινη Γραμμή.


“Μέχρι το 2024, η αναλογία του αιγοπροβάτου πρέπει να είναι τουλάχιστον 25%”

– Υπάρχει σοβαρή ανησυχία για την επίτευξη των αναλογιών γάλακτος των ωοειδών, θα εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα στήριξης για τους παραγωγούς προς αυτήν την κατεύθυνση; Πότε θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα στήριξης σε παραγωγούς που θεωρείται ότι πληρούν τα πρότυπα παραγωγής, υγείας και ασφάλειας και ποιος είναι ο στόχος;

Αν και η προδιαγραφή του προϊόντος ορίζει ότι τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό του γάλακτος που χρησιμοποιείται για την παρασκευή του χαλούμι πρέπει να είναι γάλα αιγοπροβάτων και όχι αγελάδα, αυτή η απαίτηση δεν θα τεθεί σε ισχύ μέχρι τον Ιούλιο του 2024. Μέχρι αυτό το σημείο, η αναλογία του αιγοπροβάτου πρέπει να είναι τουλάχιστον 25%.

Κατανοούμε πλήρως τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και στις δύο κυπριακές κοινότητες στην αύξηση της ποσότητας του αιγοπρόβειου γάλακτος που χρησιμοποιείται για την παραγωγή Χαλλούμι / Χαλλούμι. Από αυτή την άποψη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τρόπους παροχής υποστήριξης για την εισαγωγή και αναπαραγωγή κατάλληλων ειδών αιγοπροβάτων, ωφελώντας και τις δύο κυπριακές κοινότητες.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα λάβει άλλα μέτρα για να βοηθήσει τους Τουρκοκύπριους αγρότες και τους γαλακτοπαραγωγούς να πληρούν όλες τις απαιτήσεις του κανονισμού και της απόφασης. Η Επιτροπή υλοποιεί ήδη πολλά έργα, όπως η εξάλειψη των ζωικών ασθενειών, και θα εφαρμόσει επίσης άλλα σχέδια για την αύξηση των προτύπων υγείας και υγιεινής των ζώων τόσο στις εκμεταλλεύσεις όσο και στις γαλακτοπαραγωγές εκμεταλλεύσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι Τουρκοκύπριοι παραγωγοί θα συναντηθούν το συντομότερο δυνατό. Αυτά τα έργα έρχονται επιπρόσθετα σε πολλές άλλες δράσεις που κατέστησαν δυνατές από το Πρόγραμμα Βοήθειας για την τουρκοκυπριακή κοινότητα, στην οποία δεσμευόμαστε επίσης.

Η πανδημική διαδικασία αποκάλυψε πολύ καλύτερα τη σημασία των πολιτικών ενότητας και ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κοινής προόδου και της ανάπτυξης εντός των διαφορών. Ωστόσο, ο προγραμματισμός εμβολίων έχει επικριθεί πολύ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Πώς βίωσε η πανδημία (ειδικά με έμφαση στην Κύπρο) για την Ευρωπαϊκή Ένωση;

– Η πανδημία απέδειξε για άλλη μια φορά ότι η φύση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε μπορεί να επιλυθεί μόνο μέσω περισσότερης διεθνούς συνεργασίας. Ο ιός, όπως και οι περισσότερες άλλες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, δεν γνωρίζει όρια.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την προμήθεια εμβολίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παράσχει αρκετά εμβόλια σε όλους τους πολίτες της ΕΕ μέσω συμφωνιών με μεμονωμένους κατασκευαστές εμβολίων, και αυτά συνεχίζουν να παραδίδονται σταδιακά στα κράτη μέλη της ΕΕ μόλις γίνουν διαθέσιμα.

Η Επιτροπή συνεργάστηκε με την τουρκοκυπριακή κοινότητα για να υποστηρίξει την προετοιμασία της εκστρατείας εμβολιασμού. Ενώ οι ειδικοί μας βοήθησαν στην οργάνωση κέντρων εμβολιασμού με την κατάρτιση επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, εντοπίστηκαν απαιτήσεις εφοδιαστικής και προσφέρθηκε πρόσθετος εξοπλισμός.

Τα πρώτα εμβόλια που παρείχε η ΕΕ άρχισαν να χορηγούνται στην τουρκοκυπριακή κοινότητα στις 18 Ιανουαρίου. Επιπλέον, τα εμβόλια χορηγήθηκαν τρεις φορές τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Τα εμβόλια εξακολουθούν να παρέχονται στην τουρκοκυπριακή κοινότητα και η Επιτροπή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την τακτική παροχή εμβολίων από τους κατασκευαστές σύμφωνα με τις υπογεγραμμένες συμφωνίες.


“Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Τουρκοκύπριοι είναι επίσης πολίτες της ΕΕ”

Οι Τουρκοκύπριοι θέλουν να αισθάνονται ότι οι αξίες και οι μεταρρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ ισχυρότερες, ειδικά το άμεσο εμπόριο αποτελεί σημαντικό πρόβλημα. Υπάρχει κάποια εργασία προς αυτή την κατεύθυνση;

Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να φέρει την τουρκοκυπριακή κοινότητα πιο κοντά στην ΕΕ δημιουργώντας περισσότερες επαφές μεταξύ των δύο κοινοτήτων καθώς και μεταξύ άλλων πολιτών της ΕΕ και της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Η επίτευξη αυτής της προσέγγισης είναι ένας από τους κύριους στόχους του Προγράμματος βοήθειας. Αν και το κεκτημένο έχει ανασταλεί, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Τουρκοκύπριοι είναι επίσης πολίτες της ΕΕ.

Όσον αφορά το εμπόριο, είναι σαφές ότι το εμπόριο της Πράσινης Γραμμής δεν αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές του και η Επιτροπή ενθαρρύνει την τουρκοκυπριακή επιχειρηματική κοινότητα να εκμεταλλευτεί όσο το δυνατόν περισσότερο αυτήν την ευκαιρία. Η Επιτροπή γνωρίζει τα εμπόδια που υπάρχουν και προσπαθεί να τα λύσει.

Η νέα ηγεσία στο βόρειο τμήμα του νησιού ακολουθεί μια νέα πολιτική, και αυτή η πολιτική δεν φαίνεται πολύ “ειρηνική” με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το σχόλιό σας;

Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει αλλάξει. Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε την επανάληψη των συνομιλιών μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο για μια δίκαιη, περιεκτική και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό. Η ΕΕ προσβλέπει στις επικείμενες διαπραγματεύσεις 5+ των Ηνωμένων Εθνών και ελπίζει ότι θα είναι ένα βήμα προς την επανένωση που θα βασίζεται σε μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις αρχές επί των οποίων ιδρύεται η ΕΕ .

Για περισσότερο από ένα χρόνο στην Κύπρο, οι διμερείς διαβάσεις έχουν σχεδόν σταματήσει. Θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα βήμα ενάντια στον κίνδυνο να μετατραπεί η «πράσινη γραμμή» σε σύνορα με στόχο τη μόνιμη διαίρεση;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά την κατάσταση στα σημεία διέλευσης της Πράσινης Γραμμής. Οι προσωρινοί περιορισμοί στις μεταβάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις για παρέμβαση σε καταστάσεις που επηρεάζουν σοβαρά τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια και ως έσχατη λύση. Επιπλέον, οι προσωρινοί περιορισμοί θα πρέπει να διατηρηθούν μόνο εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις που τους οδηγούν και να είναι πάντοτε αναλογικοί και σύμφωνοι με το κεκτημένο. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τους περιορισμούς για να διασφαλίσει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία της δημόσιας υγείας είναι ανάλογα και σύμφωνα με το κεκτημένο. Κατανοώ ότι επί του παρόντος γίνονται εργασίες για το άνοιγμα ορισμένων μεταβάσεων μόλις οι επιδημιολογικές συνθήκες επιτρέψουν στις δύο κοινότητες. Ελπίζω αυτό να συμβεί στο εγγύς μέλλον.

.Source