Αίτημα των πολιτών προς το Δημόσιο Τομέα για ενημέρωση

Από τις πρώτες ημέρες της εφαρμογής του νόμου για την πρόσβαση στις πληροφορίες του δημόσιου τομέα, παρατηρήθηκε ότι οι πολίτες και οι οργανωμένες ομάδες υποβάλλουν τα αιτήματά τους απευθείας στο γραφείο της Ειρήνης Λοϊζίδου Νικολαΐδου, Επίτροπου για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Με την ευκαιρία, ο Επίτροπος επεσήμανε ότι τα αιτήματα πρέπει να υποβάλλονται στο δημόσιο τομέα από τον οποίο οι πολίτες ζητούν πληροφορίες και όχι στον Επίτροπο. Εάν το αίτημα των πολιτών δεν ικανοποιηθεί εντός 30 ημερών, τότε έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στον Επίτροπο.

Σημειώνεται επίσης ότι πολλά αιτήματα που υποβάλλονται δεν σχετίζονται με τον εν λόγω νόμο αλλά ρυθμίζονται από άλλους νόμους ή από το δίκαιο της ΕΕ που υπερισχύει της τοπικής νομοθεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση, οι δημόσιες αρχές δεν υποχρεούνται να παρέχουν τις ζητούμενες πληροφορίες.

(philenews / CNA)

Source