Αγορά έξυπνων όπλων: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 2027 – KSU

Η παγκόσμια αγορά έξυπνων όπλων εκτιμάται περίπου στα 13,84 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2019 και αναμένεται να αναπτυχθεί με έναν υγιή ρυθμό ανάπτυξης άνω του 6,3% κατά την περίοδο πρόβλεψης 2020-2027. Τα έξυπνα όπλα είναι όπλα που έχουν κάποιο βαθμό αυτόνομης καθοδήγησης ή πληροφοριών για να τους επιτρέψουν να αποκτήσουν και να επιτεθούν στόχους με την ελάχιστη εξωτερική υποστήριξη. Η αύξηση των ένοπλων συγκρούσεων, της τρομοκρατίας και των διασυνοριακών διαφορών οδήγησε τη στρατιωτική χρήση έξυπνων όπλων. Επίσης, η αυξανόμενη ζήτηση για ισχυρή εντυπωσιακή δύναμη και αποτελεσματικό αμυντικό σύστημα οδήγησε στην αύξηση του μέρους των κρατικών προϋπολογισμών που συμβάλλουν στην αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς έξυπνων όπλων. Για παράδειγμα: σύμφωνα με την έκθεση SIPRO με τίτλο «Τάσεις στις παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες, 2019, οι στρατιωτικές δαπάνες της Ινδίας αυξήθηκαν κατά 37% κατά την περίοδο 2019-20 λόγω των αυξανόμενων συνόρων με την Κίνα και το Πακιστάν. Επιπλέον, η αύξηση των επενδύσεων στην άμυνα, η αύξηση τεχνολογική αποδοτικότητα, αυξανόμενη επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη και αυξανόμενη ζήτηση για Internet-of-Things (IoT), όλοι αυτοί οι οδηγοί οδήγησαν την υιοθέτηση έξυπνων όπλων κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης. Για παράδειγμα: σύμφωνα με τον ιστότοπο της εταιρείας mpda, τον Σεπτέμβριο του 2019, οι αρχές άμυνας της Γαλλίας, της Κύπρου και του Βελγίου ξεκίνησαν δοκιμές πυραύλων κατά των δεξαμενών, ωστόσο, το υψηλό κόστος κατασκευής και το μικρότερο μερίδιο των αμυντικών προϋπολογισμών των αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς αυτές οι χώρες δεν μπορούν να συνεισφέρουν λιγότερο μερίδιο του εθνικού τους εισοδήματος στον αμυντικό τομέα, αντί να επικεντρώνονται περισσότερο στην εκπαίδευση και την υγεία σε σύγκριση με τις ανεπτυγμένες χώρες που διαθέτουν άφθονους πόρους και μπορούν να επικεντρωθούν σε κάθε τομέα, επομένως αυτό μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη της αγοράς κατά την προβλεπόμενη περίοδο του 2020-2027. Επίσης, η πιθανότητα με τον αυξανόμενο όγκο παραγωγής, η υιοθέτηση & η ζήτηση για έξυπνα όπλα είναι πιθανό να αυξηθεί.

Η περιφερειακή ανάλυση της παγκόσμιας αγοράς έξυπνων όπλων εξετάζεται για τις βασικές περιοχές όπως η Ασία-Ειρηνικός, η Βόρεια Αμερική, η Ευρώπη, η Λατινική Αμερική και ο υπόλοιπος κόσμος. Η Βόρεια Αμερική είναι η ηγετική / σημαντική περιοχή σε ολόκληρο τον κόσμο όσον αφορά το μερίδιο αγοράς, λόγω του αυξανόμενου μεριδίου της άμυνας στους κρατικούς προϋπολογισμούς και των καθιερωμένων αμυντικών υποδομών. Ενώ, η Ασία-Ειρηνικός αναμένεται επίσης να παρουσιάσει τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης / CAGR κατά την προβλεπόμενη περίοδο 2020-2027. Παράγοντες όπως οι επενδύσεις στην ανάπτυξη προηγμένων οπλικών συστημάτων και η βελτίωση της αμυντικής υποδομής θα δημιουργήσουν προσοδοφόρες προοπτικές ανάπτυξης για την αγορά έξυπνων όπλων σε ολόκληρη την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Ζητήστε ΔΩΡΕΑΝ δείγμα αυτής της αναφοράς έρευνας αγοράς@ https://www.reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=bw1936

Οι κύριοι παράγοντες της αγοράς που περιλαμβάνονται σε αυτήν την αναφορά είναι:
Εταιρεία Raytheon
L-3 Communications Holdings
General Dynamics Corporation
Lockheed Martin Corporation
Εταιρεία Boeing
Northrop Grumman
Όμιλος Airbus
United Technologies Corporation
Leonardo-Finmeccanica
Συστήματα BAE

Ο στόχος της μελέτης είναι να καθορίσει τα μεγέθη της αγοράς διαφορετικών τμημάτων και χωρών τα τελευταία χρόνια και να προβλέψει τις τιμές στα επόμενα οκτώ χρόνια. Η έκθεση έχει σχεδιαστεί για να ενσωματώσει τόσο τις ποιοτικές όσο και τις ποσοτικές πτυχές της βιομηχανίας σε καθεμία από τις περιφέρειες και τις χώρες που συμμετέχουν στη μελέτη. Επιπλέον, η έκθεση περιλαμβάνει επίσης τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις κρίσιμες πτυχές, όπως παράγοντες και προκλήσεις που θα καθορίσουν τη μελλοντική ανάπτυξη της αγοράς. Επιπλέον, η έκθεση θα ενσωματώνει επίσης τις διαθέσιμες ευκαιρίες στις μικρο αγορές για να συμμετάσχουν τα ενδιαφερόμενα μέρη μαζί με τη λεπτομερή ανάλυση του ανταγωνιστικού τοπίου και των προσφορών προϊόντων των βασικών παραγόντων. Τα αναλυτικά τμήματα και το τμήμα της αγοράς εξηγούνται παρακάτω:

Ανά τύπο:
Βλήματα
Πολεμοφόδια
Καθοδηγημένο βλήμα
Έξυπνες σφαίρες
Οι υπολοιποι

Κατά πλατφόρμα:
Αέρας
Γη
Ναυτικός
Κατά τεχνολογία:
Λέιζερ
Υπέρυθρες
Ραντάρ
GPS
Οι υπολοιποι

Ανά περιοχή:
Βόρεια Αμερική
ΜΑΣ
Καναδάς
Ευρώπη
Ηνωμένο Βασίλειο
Γερμανία
Γαλλία
Ισπανία
Ιταλία
ΑΥΓΟΤΑΡΑΧΟ

Ασία Ειρηνικού
Κίνα
Ινδία
Ιαπωνία
Αυστραλία
Νότια Κορέα
RoAPAC
Λατινική Αμερική
Βραζιλία
Μεξικό
Ο υπόλοιπος κόσμος

Επιπλέον, τα έτη που εξετάστηκαν για τη μελέτη έχουν ως εξής:

Ιστορικό έτος – 2017, 2018
Έτος βάσης – 2019
Περίοδος πρόβλεψης – 2020 έως 2027

Στείλτε ένα αίτημα στο Report Ocean για να κατανοήσετε τη δομή της πλήρους αναφοράς @ https://www.reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=bw1936

Στοχευμένο κοινό της παγκόσμιας αγοράς έξυπνων όπλων στη μελέτη αγοράς

Βασικές Συμβουλευτικές Εταιρείες & Σύμβουλοι
Μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις
Επιχείρηση καπιταλιστών
Μεταπωλητές προστιθέμενης αξίας (VAR)
Πάροχοι γνώσεων τρίτων
Τραπεζίτες επενδύσεων
Επενδυτές

Source