ΑΚΕΛ φωτιά για οικονομικό μοντέλο. “Εάν η κυβέρνηση ήταν σοβαρή …”

Προχώρα Δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ Άνδρου Κυπριανού, δίνει στο κόμμα ένα νέο μοντέλο οικονομίας.

Ο Χάρις Πολικάρπου, επικεφαλής του Γραφείου Οικονομικών Σπουδών του ΑΚΕΛ, δηλώνει σε δήλωση ότι “Ν. Τα σχέδια και οι ημέρες του Αναστασιάδη-Κυβέρνησης είναι μια αδιαμφισβήτητη υπόθεση για το καθυστερημένο μοντέλο της οικονομίας. “Δημιούργησαν μια οικονομία κατοχής, ένα προσωρινό κέρδος, και σήμερα καταλαβαίνουν ότι δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.”

Ταυτόχρονα, σημειώνει. “Εάν η κυβέρνηση ήταν σοβαρή για τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης, δεν θα προσπαθούσε συνεχώς να βρει τρόπους για να παρακάμψει τα πρότυπα και τους κανονισμούς για την έκδοση διαβατηρίων.

Εάν η κυβέρνηση ήταν σοβαρή στις προθέσεις της, δεν θα άφηνε τους εργαζόμενους χωρίς προστασία, υποτιμώντας τις προτάσεις για τη νομοθεσία των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τους ελάχιστους μισθούς, τους ελάχιστους μισθούς και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

“Εάν η κυβέρνηση ήταν σοβαρή στις προθέσεις της, δεν θα είχε επιδιώξει ανά πάσα στιγμή τα συμφέροντα των τραπεζών, αγνοώντας ακόμη και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα είχε φροντίσει να προστατεύσει τους οφειλέτες από την αυθαιρεσία των τραπεζών. ”

Τέλος, ο κ. Πολυκαρπού τονίζει ότι «όπως λέει το κυβερνών κόμμα, οι ενέργειες αντιμετωπίζουν προβλήματα. «Με αυτόν τον τρόπο, η κυβέρνηση θέτει τα συμφέροντα των προνομιούχων λίγοι πάνω από τα συμφέροντα της κοινωνίας και των εργαζομένων».

Source