Αλλαγές στο Κυπριακό Ταχυδρομείο

Αλλαγές στο Κυπριακό Ταχυδρομείο

Ως αποτέλεσμα των αλλαγών που έγιναν στο Cyprus Post, ο συντονιστής ψηφιακών εκδόσεων Canan Onurer, ο αρχισυντάκτης Onur Evrensel και ο Ulaş Barış έγιναν ο διευθυντής ειδήσεων.

Αλλαγές στο Κυπριακό Ταχυδρομείο

ΕΝΑ-
ΕΝΑ
Α +

Πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στο Cyprus Post …

Με την αλλαγή που έγινε, Canan Onurer, News Manager, Digital Publications Coordinator. Ο Onur Evrensel, ο συντονιστής ειδήσεων, είναι ο αρχισυντάκτης. Ο Ουλάς Μπαρίς, που ήταν ο Ανώτερος Συντάκτης, διορίστηκε ως Διευθυντής Ειδήσεων

Κάνοντας μια δήλωση με την ευκαιρία της αλλαγής που πραγματοποιήθηκε, ο Διευθυντής Ταχυδρομείων της Κύπρου Polat Alper ευχήθηκε την επιτυχία των υπαλλήλων της Cyprus Post.

Η δήλωση του Polat Alper έχει ως εξής:

«Σε συνάρτηση με τις προσπάθειες αναδιοργάνωσης και αναδιάρθρωσης που πραγματοποίησε η CityPress Publishing (Kıbrıs Postası), ο κ. Canan Onurer, ο οποίος εξακολουθεί να εργάζεται ως Cyprus Post News Manager, εργάζεται ως Συντονιστής Ψηφιακών Εκδόσεων, κ. Onur Evrensel, ο οποίος εργάζεται επί του παρόντος ως Συντονιστής των Ειδήσεων Κύπρου, Ο κ. Ulaş Barış, ο οποίος είναι επί του παρόντος Ανώτερος Συντάκτης στην Cyprus Post, προήχθη σε Διευθυντής Ειδήσεων Κύπρου.

Με την ευκαιρία αυτή, εύχομαι επιτυχημένες σπουδές στους φίλους μου που προωθούνται και συνεχίζουν τα καθήκοντά τους.

Polat Alper

Δημοσίευση CityPress

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου “

Άλλα ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΑ

.Source