Αναθεωρείται η λίστα των ευάλωτων ομάδων από το Covid-19

Το Υπουργείο Υγείας δημοσίευσε μια ενημερωμένη λίστα κατηγοριών πολιτών που διατρέχουν κίνδυνο σοβαρής νόσου από το COVID-19.

Με βάση τον Υπουργό Υγείας 2020 Μετά την απόφαση της 4ης Νοεμβρίου, σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για τον Κοροναϊό, έχει ενημερωθεί ο κατάλογος των κατηγοριών πολιτών που κινδυνεύουν από σοβαρή νόσο από το COVID-19. προσθέτοντας την 14η κατηγορία που αναφέρεται παρακάτω,

Το Υπουργείο Υγείας δηλώνει ότι “άτομα που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες πολιτών με υψηλό κίνδυνο σοβαρής ασθένειας με το COVID-19, τα οποία δεν εργάζονται σε ιδιωτικούς χώρους εργασίας, αλλά είτε αλληλεπιδρούν με το κοινό είτε εργάζονται σε κοινό χώρο εργασίας με άλλους ανθρώπους.” Εάν δεν διατηρηθούν οι κατάλληλες αποστάσεις, τότε το αρμόδιο τμήμα / υπηρεσία / οργανισμός / υπουργείο προβαίνει στις απαραίτητες εσωτερικές ρυθμίσεις ώστε αυτά τα άτομα να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους σε προσωπικό χώρο εργασίας.

Προϋπάρχουσα χρόνια αναπνευστική νόσος (π.χ. σοβαρό βρογχικό άσθμα, χρόνια θεραπεία οξυγόνου ή μη επεμβατικός αερισμός. [CPAP ή ΒiPaP] Σπίτι, σοβαρή πνευμονική υπέρταση (NYHA III և IV), σοβαρή πνευμονική ίνωση, πνευμονεκτομή / λοβεκτομή).

2. Σοβαρή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης μικρότερη από 15 ml / min և αιμοκάθαρση).

3. Αρρυθμία της καρδιάς με μόνιμο απινιδωτή ή καρδιακή νόσο με μόνιμο απινιδωτή με κοιλιακό διεγερτή.

4. Καρδιακή ανεπάρκεια οποιασδήποτε αιτιολογίας (ισχαιμική ή μη ισχαιμική) σύμφωνα με το NYHA III ή IV.

5. Καρδιαγγειακές παθήσεις.
Πρόσφατα, οξύ οξύ στεφανιαίο σύνδρομο ή χειρουργική επέμβαση ανασυγκρότησης. Αγγειοπλαστική ή εμφύτευση στεντ κατά τους τελευταίους 12 μήνες
ii. Αορτο-στεφανιαία παράκαμψη (CABG (bypass)) τους τελευταίους 12 μήνες, և
iii. Πρόσφατο SLE τους τελευταίους 12 μήνες ή με επιβεβαιωμένη νευρολογική σημειολογία.

6. Καρδιολογία (ιστορικό τεκμηριωμένης μυοκαρδίτιδας, υπερτροφικής, διασταλμένης, επεμβατικής (αμυλοείδωσης)).

7. Συγγενής καρδιοπάθεια μετά από χειρουργική διόρθωση με σημαντική υπολειμματική βλάβη ή μη διορθωμένη συγγενή καρδιά με σημαντική υπολειμματική βλάβη.

Ενεργή χρήση βιολογικών παραγόντων (π.χ. TNF-αποκλειστές, αναστολείς ιντερλευκίνης) ή άλλων ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων.

9. Ενεργά χρόνια κορτικοστεροειδή (≥20 mg πρεδνιζόνης ή ισοδύναμο ≥ 1 μήνα).

10. Ασθενείς με ιστορικό μεταμόσχευσης στερεών ή αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων.

Ασθενείς με στερεές ή αιματολογικές κακοήθειες που λαμβάνουν χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία ή ανοσοθεραπεία.

12. Ασθενείς με HIV ή CD4 αριθμός λεμφοκυττάρων <200 / mm3.

13. Κληρονομική ή επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια.

14. Ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθεια κατηγορίας Γ – Ασθενείς με πολύ υψηλό κίνδυνο, σύμφωνα με τις συστάσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας.

Τέλος, τονίζει ότι οι κατηγορίες επιλέχθηκαν με βάση την υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία, λαμβάνοντας υπόψη τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα της επιδημίας COVID-19 στη Δημοκρατία της Κύπρου στη διεθνή σκηνή.

Source