Ανακοίνωση σε εργαζομένους των οποίων οι θεωρήσεις δεν έχουν λήξει

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε ότι τα άτομα που βρίσκονται στη χώρα με έγκυρη άδεια παραμονής ή έγκυρη νόμιμη περίοδο θεώρησης μπορούν να έχουν διαδικασίες που εξαιρούνται από την προ-άδεια μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου.

Σε γραπτή δήλωση του υπουργείου, λόγω της πανδημίας, με την τροποποίηση που έγινε στον κανονισμό για τις άδειες εργασίας των αλλοδαπών, οι εργαζόμενοι που εισέρχονται στην ΤΔΒΚ και δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τη χώρα θα εξαιρούνται από την προ-άδεια μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου.

Η ρύθμιση έχει ως εξής:

“Πρόσωπα που διαμένουν στην ΤΔΒΚ με άδεια διαμονής, αλλά δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 30 του Καταστατικού,

Άτομα που εργάστηκαν λιγότερο από 6 μήνες στον τελευταίο χώρο εργασίας, των οποίων η άδεια εργασίας ακυρώθηκε και των οποίων η νόμιμη περίοδος βίζας 40 ημέρες μετά την ακύρωση δεν έχει λήξει,

Άτομα που αποφοίτησαν από το σχολείο με άδεια μετανάστευσης μαθητή ή / και απολύθηκαν από το σχολείο και των οποίων η νόμιμη περίοδος βίζας 60 ημερών δεν έχει λήξει μετά την αποσύνδεση,

Άτομα που εισήλθαν στην ΤΔΒΚ με δελτίο ταυτότητας, εντός του πεδίου εφαρμογής της σχετικής παραγγελίας, πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του διατάγματος περί αλλοδαπών και μετανάστευσης του 2020, και υπέβαλαν αναφορά στο Υπουργείο και των οποίων η νόμιμη περίοδος θεώρησης δεν έχει λήξει,

Άτομα που εισήλθαν στην ΤΔΒΚ με διαβατήριο και των οποίων η νόμιμη περίοδος δεν έχει λήξει

Η ημερομηνία της αίτησής του στο Γραφείο Εργασίας θα γίνει αποδεκτή από το Υπουργείο μας ως ημερομηνία έναρξης και οι συναλλαγές θα εξαιρούνται από την προκαταρκτική άδεια μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021 ».

Source