Ανακοινώθηκαν νέα αυστηρότερα μέτρα – Λεπτομέρειες

Λόγω της πρόσφατης κακής επιδημιολογικής εικόνας στην Κύπρο, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού στην κοινότητα, απαγορεύεται από σήμερα, 2020. Από τις 29 Δεκεμβρίου Στις 6 το απόγευμα, μέχρι το 2021. 10 Ιανουαρίου, η ύπαρξη κατοικιών εκτός των μόνιμων κατοίκων.

Εξαιρέσεις από την παρουσία μη μόνιμων κατοίκων σε σπίτια παρέχονται για τους ακόλουθους σκοπούς:

1: Για τη φροντίδα ανηλίκων անձ ατόμων με αναπηρία για την περίοδο / περίοδο κατά την οποία απαιτείται η φυσική παρουσία των γονέων στον τόπο εργασίας τους.

2: Να βοηθούν άτομα που δεν μπορούν να υποστηριχθούν (φάρμακα, προσωπική φροντίδα, φαγητό κ.λπ.). Είναι σαφές ότι τέτοια άτομα πρέπει να λάβουν όλα τα μέτρα προσωπικής προστασίας, να παραμείνουν μόνο για εύλογο χρονικό διάστημα απαραίτητο για τη φροντίδα του ατόμου, ώστε να μην τον θέσουν σε κίνδυνο.

Διευκρινίζεται ότι μόνο για χάρη 31 Δεκεμβρίου 2020, επιτρέπεται η παρουσία, εκτός από τους μόνιμους κατοίκους του σπιτιού, υπό την προϋπόθεση ότι είναι μόνο από εδώ δύο οικογένειες, υπό τον όρο ότι ο συνολικός αριθμός νοικοκυριών δεν υπερβαίνει τα 10 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων.

Υπενθυμίζεται ότι οι ακόλουθες απαγορεύσεις παραμένουν σε ισχύ σε ανοιχτούς δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.

Απαγορεύεται η συγκέντρωση περισσότερων από δύο ατόμων, εκτός από ανηλίκους που συνοδεύουν τους γονείς τους, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, όπως πάρκα, πλατείες, φράγματα, πάρτι, παραλίες, πεζοδρόμια, παραλίες κ.λπ.

2. Απαγορεύονται άλλες μαζικές εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, επιδείξεις, παρελάσεις, συναυλίες, φεστιβάλ, συμπεριλαμβανομένων των φεστιβάλ, των χριστουγεννιάτικων αγορών και παρόμοιων εκδηλώσεων σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους.

Η αρμόδια αρχή για την επίβλεψη της τήρησης των διατάξεων είναι η κυπριακή αστυνομία, և οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες ανώνυμα ή ανώνυμα, αναφέροντας παραβιάσεις των διατάξεων στην κυπριακή αστυνομική μονάδα 1460, 22 606 803 և 22 606 804.

Ταυτόχρονα, από αύριο, 30 Δεκεμβρίου 2020, έως 10 Ιανουαρίου 2021, προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα μόλυνσης από ιούς στο χώρο εργασίας και να μειωθεί η πιθανότητα μετάδοσης ιών στον χώρο εργασίας. Η κυβέρνηση և ο ευρύτερος δημόσιος τομέας συνεργάζεται με το απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας στη διαχείριση έκτακτης ανάγκης offices γραφεία εξυπηρέτησης πολιτών για την κάλυψη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Οι εργαζόμενοι που απολύονται θα μείνουν στο σπίτι για να εργαστούν από απόσταση. Η ανάγκη περιορισμού του προσωπικού υψηλού κινδύνου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον ορισμό του προσωπικού ασφαλείας.

Ο ιδιωτικός τομέας ενθαρρύνεται επίσης να παρέχει στο προσωπικό εγκαταστάσεις αναδιαμόρφωσης στο σπίτι, εάν είναι δυνατόν.

Οι παραπάνω αποφάσεις θα ρυθμίζονται με διάταγμα, το οποίο πρέπει να δημοσιεύεται εντός της ημέρας.

Source