Ανακοινώθηκαν τα ποσοστά ανεργίας στην Τουρκία: 12,9%

Το ποσοστό ανεργίας στην Τουρκία, το Νοέμβριο μειώθηκε 0,9 μονάδες σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2020 το 2019 ήταν 12,9 τοις εκατό. Κατά την εν λόγω περίοδο, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 303 χιλιάδες άτομα σε 4 εκατομμύρια 5 χιλιάδες άτομα.

Το Τουρκικό Στατιστικό Ινστιτούτο (ΤΠΔ), ανακοίνωσε στατιστικά για το εργατικό δυναμικό για την περίοδο Νοεμβρίου 2020.

Κατά συνέπεια, η Τουρκία στην ηλικιακή ομάδα των 15 και άνω στον αριθμό των ανέργων, το προηγούμενο έτος, το Νοέμβριο του 2020 μειώθηκε κατά 303 χιλιάδες άτομα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο, σημειώθηκε ως 4 εκατομμύρια 5 χιλιάδες άτομα. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά 0,9 εκατοστιαίες μονάδες σε 12,9 τοις εκατό.

Το ποσοστό ανεργίας εκτός της γεωργίας υπολογίστηκε ως 14,9% με μείωση 0,6%.

Τον εν λόγω μήνα, το ποσοστό ανεργίας των νέων, το οποίο περιλαμβάνει την ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών, αυξήθηκε κατά 0,9 μονάδες σε 25,4%. Στην ηλικιακή ομάδα 15-64 ετών, το ποσοστό ανεργίας καθορίστηκε ως 13,1% με μείωση 0,5 μονάδων.

Ο αριθμός των απασχολούμενων μειώθηκε κατά 1 εκατομμύριο 103 χιλιάδες άτομα σε 27 εκατομμύρια 66 χιλιάδες άτομα τον Νοέμβριο του περασμένου έτους σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2019 και το ποσοστό απασχόλησης ήταν 42,9 τοις εκατό με μείωση 2,7 εκατοστιαίων μονάδων.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο αριθμός των απασχολούμενων στον αγροτικό τομέα μειώθηκε κατά 361 χιλ., Στον βιομηχανικό τομέα κατά 91 χιλ., Στον τομέα των υπηρεσιών κατά 751 χιλ., Ενώ ο κατασκευαστικός τομέας αυξήθηκε κατά 101 χιλιάδες. 16,7% των απασχολούμενων ήταν στη γεωργία, 20,9% στη βιομηχανία, 6,2% στις κατασκευές και 56,2% στον τομέα των υπηρεσιών.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το εργατικό δυναμικό μειώθηκε κατά 1 εκατομμύριο 406 χιλιάδες άτομα σε 31 εκατομμύρια 71 χιλιάδες άτομα το Νοέμβριο του 2020 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους και το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό ήταν 49,3 τοις εκατό με μείωση 3,2 εκατοστιαίας μονάδας.

Ο λόγος των μη εγγεγραμμένων εργαζομένων, που δείχνει το μερίδιο εκείνων που δεν είναι συνδεδεμένοι με κανένα ίδρυμα κοινωνικής ασφάλισης, στο σύνολο των υπαλλήλων μειώθηκε κατά 4,1 μονάδες τον Νοέμβριο του περασμένου έτους σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους και έγινε 29,7%. Το ποσοστό των άτυπων εργαζομένων στον μη γεωργικό τομέα μειώθηκε επίσης κατά 3,8 μονάδες σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019, σε 19%.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η εποχικά προσαρμοσμένη ανεργία έφτασε το 12,9% το Νοέμβριο του 2020, χωρίς καμία αλλαγή σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 8 χιλιάδες σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο και έφτασε τα 4 εκατομμύρια 6 χιλιάδες άτομα.

Το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό απασχόλησης μειώθηκε κατά 0,1 μονάδες σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο και έγινε 43,1%. Ο αριθμός των απασχολούμενων μειώθηκε κατά 24 χιλιάδες και εκτιμήθηκε σε 27 εκατομμύρια 140 χιλιάδες άτομα.

Το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό συμμετοχής εργατικού δυναμικού καθορίστηκε ως 49,4% με μείωση 0,1 σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο. Ο αριθμός των ατόμων που συμμετείχαν στο εργατικό δυναμικό μειώθηκε κατά 32 χιλιάδες και έφτασε τα 31 εκατομμύρια 146 χιλιάδες άτομα.

Σύμφωνα με την οικονομική δραστηριότητα, η εποχικά προσαρμοσμένη απασχόληση αυξήθηκε κατά 83 χιλιάδες στον βιομηχανικό τομέα, 62 χιλιάδες στον αγροτικό τομέα, 6 χιλ. Στον κατασκευαστικό τομέα και 38 χιλιάδες στον τομέα των υπηρεσιών.

.Source