Ανακοινώθηκαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Τουρκία

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Δείκτης Τιμών Καταναλωτή) αυξήθηκε κατά 1,25% σε μηνιαία βάση τον Δεκέμβριο του 2020 και ο Δείκτης Τιμών Εγχώριου Παραγωγού (D-PPI) αυξήθηκε κατά 2,36%. Ο ετήσιος πληθωρισμός ήταν 14,60% στις τιμές καταναλωτή και 25,15% στις εγχώριες τιμές παραγωγού.

Τα στατιστικά στοιχεία του Τουρκικού Στατιστικού Ινστιτούτου (TUIK), λαμβάνοντας υπόψη τους μέσους όρους 12 μηνών από τον Δεκέμβριο του 2020, οι τιμές καταναλωτή 12,28%, οι εγχώριες τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά 12,18%.

Σε μηνιαία βάση, ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 1,25% και ο Δ-ΡΡΙ αυξήθηκε κατά 2,36%.

Ο δείκτης CPI αυξήθηκε 14,60% και ο D-PPI αυξήθηκε 25,15% τον Δεκέμβριο του 2020 σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

Ο ετήσιος πληθωρισμός πραγματοποιήθηκε πάνω από τον στόχο 10,5% που είχε προβλεφθεί στο Πρόγραμμα Νέας Οικονομίας (YEP) πέρυσι.

Προσδοκίες

Ο μέσος όρος των προσδοκιών για τον πληθωρισμό τον Δεκέμβριο των οικονομολόγων που συμμετείχαν στην έρευνα χρηματοδότησης για τον πληθωρισμό AA ήταν 1,02%. Σύμφωνα με αυτόν τον μέσο όρο, ο πληθωρισμός το 2020 προβλέπεται να αυξηθεί στο 14,34 τοις εκατό.

Source