Αναμένεται μια ισχυρή ανάκαμψη σύντομα

Ο τομέας των επαγγελματικών υπηρεσιών επηρεάζεται σημαντικά από εξωτερικούς παράγοντες και η ύφεση στις παγκόσμιες και ευρωπαϊκές οικονομίες – κυρίως λόγω της πανδημίας και των επιχειρηματικών της επιπτώσεων – αναπόφευκτα άφησε αρνητικό αποτύπωμα. Ωστόσο, ο τομέας, ο οποίος παρουσίασε υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας στην προηγούμενη χρηματοπιστωτική κρίση, αναμένεται να ανακάμψει για άλλη μια φορά, προσαρμόζοντας γρήγορα στις αναδυόμενες συνθήκες. Τα τελευταία χρόνια, ο τομέας έχει αναδιαρθρωθεί για να καλύψει τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων, των επενδυτών και της κοινωνίας.

Η εποχή μετά το Covid-19 θα είναι σαφώς μια επιστροφή στην «επιχείρηση με μια διαφορά», κυρίως λόγω της άνευ προηγουμένου συνεχιζόμενης κρίσης και των περιορισμών που επιβάλλονται από τα μέτρα κλειδώματος. Ο αγωγός νέων έργων δεν αναμένεται να είναι στα επίπεδα του περασμένου έτους, αλλά θα βασιστούμε στις τεχνολογικές δυνατότητες που θα μας βοηθήσουν να διατηρήσουμε τη δυναμική. Οι επαγγελματίες του κλάδου θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και δημιουργικοί στο σχεδιασμό προσαρμοσμένων αναβαθμισμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους πελάτες τους, χωρίς να διακυβεύεται η ποιότητα ή να βλάπτεται η εμπιστοσύνη των πελατών. Ο τομέας θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη συνεχή προσαρμογή των επιχειρηματικών μοντέλων σύμφωνα με κάθε κλάδο, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τις αυξημένες ανάγκες των πελατών στην εποχή μετά το Covid-19. Η «επιχείρηση ως συνήθως» αναμένεται να επιστρέψει σταδιακά, μετά την ευρεία χρήση του εμβολίου στην κοινωνία.

Ένας σημαντικός επαγγελματικός καταλύτης που δεν μπορεί να αγνοηθεί είναι η τεχνολογία, η οποία διαταράσσει τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται υπηρεσίες στους πελάτες μας. Όλοι έχουμε βιώσει πώς η πανδημία επιτάχυνε αναγκαστικά τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Στην KPMG, αναγνωρίζουμε ότι η τεχνολογία βρίσκεται στο προσκήνιο των μελλοντικών εξελίξεων και, ως εκ τούτου, διαδραματίζει βασικό ρόλο στις προσπάθειές μας να βελτιώσουμε την επαγγελματική μας προσφορά υπηρεσιών στην εποχή μετά το Covid-19. Επί του παρόντος, η τεχνολογία μας επέτρεψε να εκτελέσουμε εξ αποστάσεως πολλή δουλειά που εκτελέσαμε στις εγκαταστάσεις των πελατών μας.

Οικονομία σήμερα και προβλέψεις για το 2021
Αναμένεται ότι το ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά τέσσερα έως πέντε τοις εκατό φέτος, λόγω της πανδημίας και της επιβράδυνσης της οικονομίας. Βεβαίως, οι οικονομικές προοπτικές έχουν γίνει πιο αρνητικές σε σύγκριση με τις αρχές του έτους. Η ανάκαμψη «μεγάλου σχήματος U» είναι το πιο πιθανό σενάριο (ανάκαμψη σε τρία έως πέντε τέταρτα). Το έτος 2021 θα είναι μια ακόμη δύσκολη χρονιά για την οικονομία, η οποία αναμένεται να δείξει ανάπτυξη μεταξύ 4 και 5%.

Πιστεύω ότι τους επόμενους μήνες όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα στηρίξουν τις προσπάθειές τους προς τη σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας μας σε τέσσερις πυλώνες: μέτρα ανακούφισης μετά την άρση των περιορισμών, ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά, φορολογία και άλλα κίνητρα που θα επιταχύνουν τις επενδύσεις και θα αναζωογονήσουν την αγορά και την εργασία, και την πρόταση ειδικών σχεδίων για την ανάπτυξη ζωτικών τομέων της οικονομίας, όπως ακίνητα, τουρισμός, επαγγελματικές υπηρεσίες, ναυτιλία, επενδύσεις, επιχειρηματικότητα, υγεία κ.λπ.

Για να καταστεί η Κύπρος ένα ισχυρό κέντρο επαγγελματικών υπηρεσιών, πρέπει να διασφαλίσουμε τα πλεονεκτήματά της και να εργαστούμε για την προσαρμογή των υπηρεσιών που παρέχονται σε επενδυτές και επιχειρήσεις, προσφέροντας παράλληλα τα σωστά κίνητρα στις διεθνείς επιχειρήσεις να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εδρεύουν στο νησί. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να εξετάσουμε την επέκταση άλλων τομέων της οικονομίας, καθώς και την προσαρμογή στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, αποκτώντας τις απαραίτητες δεξιότητες και αναπτύσσοντας νέες ιδέες. Έχω πει πριν και θέλω να επαναλάβω εδώ ότι το οικονομικό μας μοντέλο έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια και όλοι πρέπει να επικεντρωθούμε στην υποστήριξη του μετασχηματισμού του.

KPMG στην Κύπρο
Η KPMG εφαρμόζει ένα ισχυρό σχέδιο διαχείρισης κρίσεων, το οποίο αποδεικνύεται επιτυχές. Τοποθετώντας την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων μας στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας, το πρώτο βήμα που κάναμε ήταν να δημιουργήσουμε και να ενεργοποιήσουμε μια εσωτερική ειδική ομάδα παρακολούθησης κοροναϊών που αποτελείται από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας της ομάδας ήταν ότι παρείχε καθοδήγηση σε όλους τους επαγγελματίες της εταιρείας σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να ενεργήσουν και να συμπεριφερθούν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η ολοκλήρωση της τεχνολογίας, η οποία αποτελεί μέρος του πολιτισμού και των διαδικασιών μας, επέτρεψε στην εταιρεία να πλοηγηθεί σε αυτόν τον αβέβαιο χρόνο. Μια σημαντική πρόκληση όχι μόνο για την εταιρεία μας αλλά και για τους περισσότερους σύγχρονους οργανισμούς, είναι η ενίσχυση της τεχνολογικής υποδομής σε συνδυασμό με την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Καθώς η πανδημία συνεχίζει να αυξάνεται στη χώρα μας, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σχεδόν όλο το προσωπικό μας μπορεί να εργαστεί από το σπίτι ανά πάσα στιγμή, έχοντας άμεση ψηφιακή πρόσβαση στο γραφείο. Η KPMG στην Κύπρο αποτελείται από επαγγελματίες υψηλής ικανότητας, των οποίων η εμπειρία και η εμπειρογνωμοσύνη θα υποστηρίξουν τις προσπάθειες για άμεση προσαρμογή της εταιρείας στο τρέχον ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον.
Πηγή: Khaleej Times, Από τον Χρήστο Βασιλείου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της KPMG στην Κύπρο

Source