Αννίτα. “Η ανάγκη για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης στην Κύπρο”

« “Η επιδημία έδειξε την επείγουσα ανάγκη διαφοροποίησης του αναπτυξιακού μοντέλου της Κύπρου.” Ο αναπληρωτής τόνισε σχετικά. Αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη διαδικτυακή συνάντηση του Κοινοβουλευτικού Δικτύου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

Κα Δημητρίου, Πρέσβειρα του Δικτύου Γυναικών Πολιτικών Ηγετών (WPL) Εξ ονόματος της Βουλής των Αντιπροσώπων συμμετείχε χθες στη διαδικτυακή συνάντηση που διοργάνωσε το Κοινοβουλευτικό Δίκτυο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του WPL և ΝΑΤΟ για την ανασυγκρότηση του μετασχηματισμού.

Στην ομιλία της, η κα Δημητρίου, αναφερόμενη στην Κυπριακή υπόθεση, είπε ότι πρέπει να “χρησιμοποιήσουμε την τρέχουσα δυναμική για να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία επιταχύνοντας τον ρυθμό εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων που περιγράφονται στις ειδικές προτάσεις της χώρας”. Ευρωπαϊκή Ένωση Τόνισε τη δέσμευση της Κύπρου για βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, του δικαστικού σώματος και του εκσυγχρονισμού της κοινωνίας και των τοπικών αρχών.

Η κα Δημητρίου σημείωσε ότι τα προγράμματα ανασυγκρότησης, μεταρρύθμισης και επενδύσεων της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Σταθερότητας αποσκοπούν στην επιτάχυνση της μετάβασης σε μια πράσινη οικονομία και κλιματική ουδετερότητα. Αυτά τα προγράμματα, είπε Κύπριος βουλευτής, άλλα ζητήματα, ιδίως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιώσιμες μεταφορές, σταθερότητα της κυπριακής οικονομίας, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, εκσυγχρονισμός των δεξιοτήτων εργασίας, να προσαρμοστούν στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η κ. Δημητρίου τόνισε την ανάγκη ορθολογικής χρήσης των διαθέσιμων πόρων στο πλαίσιο της ανάκαμψης SURE, του μηχανισμού σταθερότητας, του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για το 2021-2027 και της προώθησης της απασχόλησης για τον μετριασμό των οικονομικών-κοινωνικών επιπτώσεων: της επιδημίας. επιχειρηματικότητα με έμφαση Ευάλωτες ομάδες և μικρές-μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν επηρεαστεί αναλογικά από την επιδημία.

Εξ ονόματος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ως Πρέσβης στο Δίκτυο Γυναικών Πολιτικών Ηγετών, η κα Δημητρίου σημείωσε ιδιαίτερα την ανησυχητική αύξηση των περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια της φυλάκισης. Κάλεσε τις κυβερνήσεις να λάβουν προληπτικά μέτρα στοχοθετημένα μέτρα αντί να επικεντρωθούμε αποκλειστικά στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων.

Source