Αποκάλυψε την τραυματική εμπειρία που είχε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της

Χριστιανά Θεοδώρου. Αποκάλυψε την τραυματική εμπειρία που πέρασε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της
,Source