Αποτυχίες στην ανάπτυξη των ωοθηκών της Sotira ված Οι συστηματικές ανωμαλίες προσδιορίζονται από τον έλεγχο

Πράγματα και προβλήματα ανάπτυξης του Giovani στη Σωτήρα – Λεπτομερή αποτελέσματα της Υπηρεσίας Ελέγχου

Σφάλματα, παραλείψεις, συστηματικές παραβιάσεις των οδηγιών καταγράφονται στην ειδική έκθεση της Υπηρεσίας Ελέγχου Μικτής Ανάπτυξης του πρώην βουλευτή του ΑΚΕΛ Χριστάκη Ζι Ιωάννη.

Όπως αναφέρθηκε, η επιθεώρηση αναφερόταν σε ένα πολύ μεγάλο, ιδιαίτερα μικτό τουριστικό αναπτυξιακό έργο, το οποίο συνίστατο σε μια 5-όροφο ξενοδοχειακή μονάδα 5 * με συνολική έκταση 15.930 τετραγωνικών μέτρων, χωρητικότητα 203 δωματίων, 39 τετρα- διώροφα τουριστικά διαμερίσματα, συνολικής έκτασης 70 .m. և Τουριστικό συγκρότημα με 11 πολυτελείς κατοικίες με συνολική έκταση 1.440 τετραγωνικών μέτρων.

Σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας Ελέγχου, οι δύο στενοί συνεργάτες του πρόσφατα παραιτηθέντος μέλους του κοινοβουλίου, οι οποίοι παραιτήθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων μετά το σκάνδαλο γύρω από το επενδυτικό πρόγραμμα της Κύπρου, ενδιαφέρονται επίσης για την ανάπτυξη. Η Ragr είναι εταιρεία αναδόχων που είχε αυτό το PEP ως μέτοχος για μεγάλο χρονικό διάστημα προτού γίνει δημόσια. Ο τελευταίος είναι επίσης ο διευθυντής των παραπάνω εταιρειών.

“Μετά τη δημοσίευση μιας τηλεοπτικής έκθεσης για το επενδυτικό πρόγραμμα της Κύπρου, ο Al Aze Azira, ένας πολιτικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός (RIP) που συνεργάζεται με την Al TV Azira TV, καθώς και μια εταιρεία που συνδέεται με ένα από τα RPK, τη Φαρμαγκούστα Παράνομη κατασκευή επιπλέον φόρων Ανάπτυξη μικτού τουρισμού (MTA) στην περιοχή που γειτνιάζει με το δίκτυο Natura 2000, η ​​υπηρεσία μας αποφάσισε να μελετήσει τη διαδικασία περιβαλλοντικής αξιολόγησης. Ο έλεγχος του έργου επεκτάθηκε σε ένα άλλο έργο που ήρθε στην προσοχή μας κατά τη διάρκεια του ελέγχου που σχετίζεται με το ίδιο PH εγκατασταθεί παράνομα στην περιοχή που υπάγεται στη δικαιοδοσία του Natura 2000, καθώς και σε σχέση με άλλες παράνομες εξελίξεις στο δήμο Sotira, οι οποίες δεν φαίνεται να διατηρούν ούτε να βλάπτουν την ακεραιότητα της περιοχής “, ανέφερε η έκθεση.

ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ

Ιδρύματα: և Συστάσεις:

Το έργο αναφέρεται στην υλοποίηση ενός πολύ μεγάλου MTA, το οποίο αποτελείται από μια 5-όροφο ξενοδοχειακή μονάδα 5 * με συνολική έκταση 15.930 τετραγωνικών μέτρων, χωρητικότητα 203 δωματίων και ένα 39-όροφο τουριστικό συγκρότημα. διαμερίσματα, συνολικής έκτασης 2.070 τετραγωνικών μέτρων. և Τουριστικό συγκρότημα με 11 πολυτελείς κατοικίες με συνολική έκταση 1.440 τετραγωνικών μέτρων.

Το νότιο τμήμα της υπό ανάπτυξη έκθεσης βρίσκεται δίπλα στην περιοχή δικτύου Natura 2000, ιδίως στα όρια της περιοχής SPA Agia Thekla – Liopetri (CY3000009) SPA.

Το έργο ανήκει στην εταιρεία JCD (ημερομηνία εγγραφής: 8.7.2016), στην οποία δύο στενοί συνεργάτες του κοινοβουλίου που παραιτήθηκαν πρόσφατα αποχώρησαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων μετά από σκάνδαλο που αφορούσε το ελαφρύ επενδυτικό πρόγραμμα της Κύπρου. Η Ragra είναι εταιρεία αναδόχων που είχε αυτό το PEP ως μέτοχος για μεγάλο χρονικό διάστημα προτού γίνει δημόσια. Ο τελευταίος είναι επίσης διευθυντής των παραπάνω εταιρειών.

Σύμφωνα με το Μητρώο Εταιρειών, τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ασφάλισης և Πληθυσμός և Μητρώο Αρχείων Μετανάστευσης, υπάρχουν τρεις Κύπριοι υπήκοοι που έχουν εργαστεί ως διευθυντές στο JCD (Ιδιοκτήτης Προγράμματος). Δύο από αυτούς έχουν εργαστεί ως διευθυντές από τότε που η εταιρεία εγγράφηκε στις 8 Ιουλίου 2016 και η τρίτη στις 27 Ιουλίου 2018. Στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, οι δύο διευθυντές αντιστοιχίστηκαν ως Κύπριοι πολίτες, αντίστοιχα, 14.3.2018 և 9.1.2018. Επιπλέον, τρία ανήλικα παιδιά του ίδιου διευθυντή και ένα άλλο ανήλικο παιδί έλαβαν κυπριακή ιθαγένεια, αντίστοιχα, 20.6.2019 և 21.6.2019. Ο τρίτος σκηνοθέτης πολιτογραφήθηκε στις 12.9.2019. Και ένα μήνα μετά την απόκτηση της υπηκοότητας της Κύπρου, παραιτήθηκε από τη θέση του διευθυντή της προαναφερθείσας εταιρείας, και των άλλων δύο διευθυντών, αντίστοιχα, στις 3.7.2020 .20 3.1.2020, δηλαδή περίπου δύο χρόνια αργότερα. Μερικά από τα παραπάνω άτομα εργάστηκαν στο Τμήμα Προσανατολισμού. Σημειώνουμε ότι δεν γίνονται παρατηρήσεις σχετικά με τα παραπάνω σημεία, εφόσον η διαδικασία πολιτογράφησης δεν αποτελεί αντικείμενο αυτού του ελέγχου, αλλά τις παρατηρούμε για λόγους διαφάνειας και ολοκληρωμένων πληροφοριών.

Τα λεπτομερή συμπεράσματα που καταγράφηκαν στη λεπτομερή έκθεση.

  1. Η Αρχή Αστικής Ανάπτυξης συνεχίζει να εγκρίνει αιτήσεις αστικής ανάπτυξης για ορισμένα έργα և έργα τα οποία, αν και απαιτούνται από το νόμο, πρέπει να υποβληθούν σε περιβαλλοντική αξιολόγηση πριν από την απόφασή της, ή να μην τα υποβάλουν καθόλου στην Περιβαλλοντική Αρχή ή να τα υποβάλουν αργότερα. πλαίσιο, καθώς αυτό δεν επιτρέπει στην Αρχή Σχεδιασμού να εγκρίνει, πριν από τη γνώμη της Περιβαλλοντικής Αρχής, το έργο που υπόκειται στην άδεια σχεδιασμού, το οποίο δεν σχετίζεται άμεσα ή είναι απαραίτητο για τη διαχείριση της περιοχής Natura 2000, αλλά μπορεί να επηρεάσει από μόνη της ή σε συνδυασμό με άλλο πρόγραμμα.
  2. Η περιβαλλοντική αρχή δεν εγγυάται ότι τα έργα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 3 3 της οδηγίας για τους οικοτόπους, τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην περιοχή δικτύου Natura 2000 ως τέτοια ή σε συνδυασμό με άλλα έργα, αξιολογούνται ως προς τον αντίκτυπό τους σε αυτά. τοποθεσία, λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα ασφαλείας.
  3. Η περιβαλλοντική αρχή δεν εφαρμόζει σωστά το άρθρο 3 της οδηγίας PP Δ, σύμφωνα με το οποίο, κατά την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις του έργου προσδιορίζονται, περιγράφονται και αξιολογούνται κατάλληλα κατά περίπτωση. για τη θετική του γνώμη, δεν αιτιολογεί և καταγράφει τους λόγους στους οποίους βασίζεται το συμπέρασμά του. Τα ανωτέρω έρχονται επίσης σε αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 26 1 1 των Γενικών Αρχών Διοικητικού Δικαίου (158 (I) / 1999), σύμφωνα με τις οποίες οι διοικητικές πράξεις που εκδίδονται κατά την κρίση πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς, ιδίως: στην περίπτωση δράσεων που , μεταξύ άλλων, έρχονται σε αντίθεση με το περιεχόμενό τους, με την προκαταρκτική γνώμη, πρόταση, πρόταση ή έκθεση της αρμόδιας αρχής ή τις λεπτομέρειες της διοικητικής υπόθεσης.
  4. Η μη συμμόρφωση με το κοινοτικό κεκτημένο μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σύμφωνα με την προειδοποιητική επιστολή – Παραβίαση αριθ. ΕΕ 2019/2303, με ημερομηνία 27.11.2019, η Κυπριακή Δημοκρατία, γενικά, δεν διασφαλίζει συνεχώς ότι οι αρχές της υποβάλλουν έργα ή έργα που δεν σχετίζονται άμεσα με τη διαχείριση του ιστότοπου ή είναι απαραίτητα, αλλά ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο ο ιστότοπος: ερώτηση, είτε από μόνη της είτε σε συνδυασμό με άλλα σχέδια ή έργα στο πλαίσιο των επιπτώσεών τους στον ιστότοπο.
  5. Η αρχή σχεδιασμού և η αρμόδια κατασκευαστική αρχή, αν και εντοπίζει σοβαρές παραβιάσεις της υπό κατασκευή νομοθεσίας, δεν λαμβάνει κατάλληλα μέτρα εγκαίρως για να διασφαλίσει ότι οι υπό κατασκευή εξελίξεις, όπως σχέδια αδειών σχεδιασμού ή αποκατάσταση ακινήτων στην αρχική τους κατάσταση, διεξήχθη.
  6. Εδώ και αρκετά χρόνια, ο δήμος του Σωτήρα, πέραν των επτά, παραβίασε συστηματικά την «Οδηγία για την κατοίκηση», την «οδηγία για την προστασία των πτηνών», την «οδηγία της ΔΕΗ», καθώς και τη σχετική εθνική νομοθεσία (Νόμος 153 (Ι)) του 2003. , L.152 (I) / 2003 և L.127 (I) / 2018), ως αποτέλεσμα του οποίου η ακεραιότητα της περιοχής δεν διατηρείται ή έχει υποστεί ζημιά.

Source