“ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ λαμβάνονται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς”

Ακαδημαϊκός Δρ. Ο Hasan Ulaş Altıok έκανε αξιολογήσεις στο τηλεοπτικό πρόγραμμα που παρακολούθησε.