Αυξημένες λοιμώξεις του COVID-19 στις οικογένειες, στην εργασία

Ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου παρουσίασε σήμερα τα αποτελέσματα μιας συνάντησης της Ομάδας Ανίχνευσης, η οποία διερεύνησε λεπτομερώς επιβεβαιωμένες περιπτώσεις. Σύμφωνα με αυτά τα ευρήματα, αυξημένες λοιμώξεις του COVID-19 παρατηρούνται τόσο στις οικογένειες όσο και στην εργασία.

Αρχικά υπήρξε αύξηση του αριθμού των επαφών που δηλώθηκαν από κάθε επιβεβαιωμένη περίπτωση από 3-4 σε 7-8 άτομα και αυτό συνέβαλε στην καλύτερη διερεύνηση και άμεση εξέταση των υποθέσεων, αποτρέποντας την εμφάνιση της πανδημίας σε όλη την Κύπρο.

Η ανίχνευση επεσήμανε επίσης ότι σε σύγκριση με το πρώτο κύμα της πανδημίας, υπάρχει αυξημένη μόλυνση του ιού σε μέλη της οικογένειας καθώς και σε χώρους εργασίας, όπου φαίνεται ότι τα πρωτόκολλα υγείας δεν τηρούνται πιστά.

Τέλος, αποφασίστηκε ότι θα γίνει πιο λεπτομερής διερεύνηση των κοινωνικών δραστηριοτήτων των επιβεβαιωμένων περιπτώσεων, έτσι ώστε να μπορεί να φανεί πιο ξεκάθαρα πού βρίσκεται το πρόβλημα.

(φιλένιουζ)

Source