Αυτά είναι δεδομένα YSTAT 2018

Σήμερα, η Στατιστική Υπηρεσία δημοσίευσε στοιχεία για εγκλήματα, σοβαρά εγκλήματα, θύματα και κρατούμενους το 2018. Αυτή η έρευνα βασίζεται σε δεδομένα από τρεις πηγές: την αστυνομία και τα δικαστήρια και τις φυλακές.

Περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων

Το 2018, 4960 περιπτώσεις σοβαρών αδικημάτων αναφέρθηκαν στην αστυνομία, εκ των οποίων 4.917 καταγράφηκαν ως πραγματικά περιστατικά, σε σύγκριση με 5.232 περιπτώσεις σοβαρών αδικημάτων που καταγράφηκαν το 2017, εκ των οποίων 5.201 ήταν πραγματικές υποθέσεις. Τόσο το 2018 όσο και το 2017, η πρώτη θέση στην κατηγορία των εγκλημάτων κατά περιουσίας καταλαμβάνεται από την ομάδα εγκλημάτων κατά περιουσίας – 46,0% և 51,4%, αντίστοιχα, και στη δεύτερη θέση – 22,1%, εγκλήματα που προκαλούν βλάβη στην κοινωνία στο σύνολό της. 18,3% αντίστοιχα. Ο δείκτης σοβαρού εγκλήματος (ή Δείκτης εγκλήματος) ανά 100.000 πληθυσμούς εκτιμήθηκε σε 565 το 2018 և 605 το 2017 σε σύγκριση με 614 το 2016.

Η εικόνα καταργήθηκε

Θύματα:

Το 2018, 4.989 θύματα καταγράφηκαν σε 4917 πραγματικές περιπτώσεις σοβαρών εγκλημάτων, εκ των οποίων τα 1680 είναι νομικά πρόσωπα. Από τα 3.309 άτομα, το 73,0% ήταν Κύπριοι, το 10,2% ήταν πολίτες 28 χωρών της ΕΕ, ενώ το 8,8% ήταν χώρες εκτός ΕΕ 28. Το 2017, 5.378 θύματα καταγράφηκαν σε 5201 πραγματικά σοβαρά εγκλήματα, εκ των οποίων 1.646 ήταν νομικά πρόσωπα. Από 3732 άτομα, το 75,6% ήταν Κύπριοι, το 11,4% ήταν πολίτες 28 χωρών της ΕΕ, ενώ το 9,0% ήταν χώρες εκτός ΕΕ 28. Και στα δύο χρόνια, η συντριπτική πλειοψηφία των νομικών προσώπων (σχεδόν ένα στα δύο) ήταν θύματα μιας ομάδας αδικημάτων που έβλαψαν το κοινό, ενώ δύο στα τρία άτομα ήταν θύματα μιας ομάδας εγκλημάτων κατά της περιουσίας.

Εγκληματίες (κοινά) που εμπλέκονται σε σοβαρά αδικήματα

Το 2018, συνολικά 4.712 παραβάτες συμμετείχαν στη διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων (πραγματικές υποθέσεις). Από τα 46.697 άτομα, 500 ήταν γυναίκες (10,6%), πράγμα που δείχνει ότι η συμμετοχή των γυναικών σε σοβαρά εγκλήματα είναι σχετικά χαμηλή σε σύγκριση με τους άνδρες. Τα κύρια εγκλήματα που διαπράχθηκαν τόσο από γυναίκες όσο και από άνδρες ήταν εγκλήματα ιδιοκτησίας (33,6% των γυναικών παραβατών (36,7% των ανδρών). Όσον αφορά την ιθαγένεια των δραστών, που ήταν ιδιώτες, το 44,7% ήταν Κύπριοι και το 36,2% ήταν πολίτες χωρών εκτός της ΕΕ 28. Περίπου τα ίδια δεδομένα παρουσιάζονται το 2017. Συνολικά, 5.111 παραβάτες είχαν εμπλακεί σε σοβαρά εγκλήματα (πραγματικές υποθέσεις). 5.074 άτομα ήταν γυναίκες, 9,8%, ενώ το 52,5% όλων των ατόμων ήταν στην Κύπρο και το 26,9% ήταν σε χώρες εκτός της ΕΕ. Τα κύρια αδικήματα που διέπραξαν οι άνδρες: ήταν αδικήματα ιδιοκτησίας (40,1% և 38,0%, αντίστοιχα).

Εγκληματικότητα ανήλικων

Το 2018, συνολικά 76 ανήλικοι είχαν εμπλακεί σε δευτερεύοντα και δευτερεύοντα αδικήματα, εκ των οποίων δέκα, ή 13,2%, ήταν κορίτσια. 46 ανήλικοι είχαν εμπλακεί σε σοβαρά αδικήματα και 30 σε δευτερεύοντα αδικήματα. Όσον αφορά την ιθαγένεια των ανηλίκων παραβατών που εμπλέκονται σε σοβαρά και δευτερεύοντα αδικήματα, το 67,1% ήταν Κύπριοι και το 21,1% ήταν πολίτες 28 χωρών της ΕΕ. Το 2017, συνολικά 77 ανήλικοι συμμετείχαν σε εγκλήματα, τέσσερις εκ των οποίων ήταν κορίτσια (5,2%). 42 ανήλικοι είχαν εμπλακεί σε σοβαρά αδικήματα και 35 σε δευτερεύοντα αδικήματα. Όσον αφορά την ιθαγένεια ανηλίκων παραβατών που εμπλέκονται σε σοβαρά και δευτερεύοντα αδικήματα, το 72,7% ήταν Κύπριοι και το 15,6% ήταν πολίτες 28 χωρών της ΕΕ.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ:

Ποινικές διαδικασίες

Ο αριθμός των ατόμων που προσήλθαν στο δικαστήριο το 2018 ήταν 60.282, εκ των οποίων οι 46.502 ήταν άνδρες και οι 13.780 ήταν γυναίκες, δηλαδή μείωση 15,0% σε σύγκριση με τις αντίστοιχες τιμές το 2017. 70.960 άτομα (57.021 άνδρες և 13.939 γυναίκες). Ο λόγος του αριθμού των καταδίκων προς τον αριθμό των καταδίκων εκτιμήθηκε σε 0,66 το 2018 και 0,61 το 2017.

Η εικόνα καταργήθηκε

Το μερίδιο των γυναικών στο συνολικό αριθμό των διωκτών αυξήθηκε με την πάροδο του χρόνου: 7,2% το 1976, 15,1% το 1990 και 17,1% το 2010. Το 2016, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 20,1%, το 2017 μειώθηκε σε 19,6% και το 2018 – 22,9%.

Καταδίκες:

Ο συνολικός αριθμός των καταδίκων το 2018 ήταν 39.502, εκ των οποίων 29.931 ή 75.8% ήταν άνδρες. Το 2017 καταδικάστηκαν 43.477 άτομα, εκ των οποίων 34.752 (ή 79.9%) ήταν άνδρες.

Εγκλήματα:

Τόσο το 2018 όσο και το 2017, η πλειονότητα των καταδικαστικών αποφάσεων αφορούσε αδικήματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, το 2018, το 63,3% των ανδρών 59 59,2% των γυναικών καταδικάστηκαν για εγκλήματα κυκλοφορίας, ενώ το 2017 οι αντίστοιχες τιμές ήταν 56,6% των ανδρών և 61,2% των γυναικών που καταδικάστηκαν.

Ποινικές ρήτρες:

Ο τύπος της τιμωρίας ποικίλλει ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα του εγκλήματος, καθώς και την ατομική ανάγκη για κατάλληλη μεταχείριση του δράστη. Η πιο συνηθισμένη ποινή που επιβλήθηκε από το δικαστήριο τόσο το 2018 όσο και το 2017 ήταν 92,9% և 94,0% για τους καταδίκους, αντίστοιχα.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ:

Πληθυσμός φυλακών

Ο πληθυσμός των φυλακών την 1η Σεπτεμβρίου 2018 ήταν 648 άτομα, 616 άνδρες և 32 γυναίκες. Η συντριπτική πλειονότητα των κρατουμένων (96,5%) ήταν 21 ετών και άνω, ενώ το 69,6% ήταν καταδίκες και το 30,4% ήταν καταδίκες. Οι Κύπριοι κρατούμενοι αντιπροσώπευαν το 56,5% του συνόλου. Οι αντίστοιχες τιμές για το 2017 ήταν 589 άντρες ή το 94,2% του συνολικού πληθυσμού των φυλακών, το οποίο το 2017. Την 1η Σεπτεμβρίου έφτασε τα 625 άτομα. Οι κρατούμενοι ηλικίας 21 ετών: αντιπροσώπευαν το 96,5% του συνόλου. , Κύπριοι – 60,0%, ενώ οι καταδίκες – 73,9%.

Έσοδα καταδίκων

Το 2018, ο αριθμός των κρατουμένων ήταν 825 (745 άνδρες ները 80 γυναίκες), εκ των οποίων 538 άνδρες և 70 γυναίκες καταδικάστηκαν για ποινικά αδικήματα από το ին Δικαστήριο. Τα αντίστοιχα στοιχεία για το 2017 ήταν 727 εισαγωγές (647 άνδρες և 80 γυναίκες), εκ των οποίων 505 άνδρες և 74 γυναίκες καταδικάστηκαν για εγκλήματα. Οι υπόλοιποι καταδικάστηκαν για εγκλήματα κατά του στρατιωτικού νόμου ή για παράλειψη καταβολής προστίμων ή χρέους. Το 2018, ο αριθμός των καταδίκων ανά 100.000 κατοίκους ηλικίας 16 ετών και άνω υπολογίστηκε σε 115, σε σύγκριση με 102 το 2017. Ο αντίστοιχος αριθμός καταδίκων για ποινικά αδικήματα ήταν 84 το 2018 και 81 το 2017.

Παραμένει στη φυλακή

Οι περισσότερες από τις ποινές που επιβλήθηκαν το 2018 ήταν έως 18 μήνες, οπότε η μέση ποινή ήταν 12,3 μήνες, σε σύγκριση με 10,9 μήνες το 2017. Ωστόσο, η πραγματική διάρκεια της παραμονής ενός φυλακισμένου είναι πολύ μικρότερη από εκείνη που του επιβλήθηκε με τιμωρία, καθώς μειώνεται σημαντικά από την παροχή χάριτος. Επομένως, η μέση διάρκεια φυλάκισης για τους καταδίκους, με βάση τις συνολικές απολύσεις το 2018, ήταν 2,3 μήνες σε σύγκριση με 2,6 μήνες το 2017 (με βάση τον αριθμό των απολύσεων).

Η εικόνα καταργήθηκε

Χαμηλοί αιχμάλωτοι

Η πλειοψηφία (ή περισσότερο από το 85%) του συνολικού αριθμού των καταδίκων που έγιναν δεκτοί το 2018 δεν είχε προηγούμενη φυλάκιση. Από αυτούς που είχαν προηγουμένως εκτίσει τουλάχιστον μία ποινή φυλάκισης, το 36,4% επανήλθε στη φυλακή 12 μήνες μετά την προηγούμενη απελευθέρωσή τους από τη φυλακή. Επιπλέον, το 52,5% καταδικάστηκαν για το ίδιο έγκλημα με την προηγούμενη φυλακή.

Source