Αυτά είναι τα τέλη του Συμβουλίου Αποχέτευσης … | Δημοσιογράφος Κύπρος

Το Συμβούλιο Αποχέτευσης Λευκωσίας ανακοίνωσε τις πληρωμές για το 2021, συγκεκριμένα, Στρόβολος, Αγλανκία, Έγκωμη, Λακατάμια, Λάτσιο-Κοκκινοτριμιτία, Παλιμετόκου, Αγ. Για ιδιοκτήτες ή ιδιοκτήτες ακινήτων κοινότητας. Τριμιθιάς, Κάτω Δευτέρας և Αναγιά.

Οι καθορισμένες χρεώσεις είναι:

Εξήντα τρία σεντ (0,63 ευρώ) για κάθε χίλια ευρώ της συνολικής αξιολόγησης που γράφτηκε ή καταγράφηκε στα βιβλία του Περιφερειακού Γραφείου Κτηματολογίου Λευκωσίας, μετά την τελευταία γενική εκτίμηση της ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 69 69 69. Νόμος περί ακινήτων (Επάγγελμα, Εγγραφή, Αποτίμηση) στη Μεγάλη Λευκωσία, Κοκκινοτριμιτία, Παλιομέτοχου, Άγιος Τριμιτία, Κάτω Δεφτέρας για ιδιοκτήτες ή ιδιοκτήτες. ή το οποίο μπορεί να εξυπηρετηθεί από το σύστημα αποχέτευσης του διοικητικού συμβουλίου, όπως ορίζεται στα προγράμματα που βρίσκονται στα γραφεία του διοικητικού συμβουλίου.

Κανένα από τα παραπάνω δεν θα πληρωθεί για ακίνητα που βρίσκονται στο Συμβούλιο Αποχέτευσης Λευκωσίας, το οποίο έχει κηρυχθεί απρόσιτο.

Οι παραπάνω ετήσιες αμοιβές πρέπει να καταβληθούν στα Γραφεία Αποχέτευσης Λευκωσίας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 9, 1010 Λευκωσία, στις Εμπορικές Τράπεζες στο Διαδίκτυο μέσω του ιστότοπου του Διοικητικού Συμβουλίου www.sbn.org.cy έως τις 31 Οκτωβρίου 2021.

Όσον αφορά τα τέλη που ορίζονται στην παράγραφο 1 της παρούσας ανακοίνωσης, “On Sewerage Systems” 1971-2020. Σύμφωνα με το άρθρο 32 του νόμου, σε περίπτωση πληρωμής από την 1η Νοεμβρίου 2021, θα χρεωθεί το 5% του απλήρωτου ποσού (5%). equal Ίση χρέωση 15% για το αναφερόμενο ποσό εντός τεσσάρων (4) μηνών, μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής, μετά τη λήξη τεσσάρων (4) μηνών, δηλαδή το 2022. μετά την 1η Μαρτίου, σε περίπτωση πληρωμής.

Πενήντα πέντε σεντ (0,55 ευρώ) για κάθε κυβικό μέτρο νερού που καταναλώνεται από κάθε ιδιοκτήτη ή ιδιοκτήτη της εγκατάστασης που εξυπηρετείται από κάθε Σύστημα Αποχέτευσης Πίνακας. Αυτό το τέλος θα καταγράφεται σύμφωνα με το κόστος για κάθε τρίμηνο ή τρίμηνο του λογαριασμού αναλωμένου νερού և θα καταβάλλεται στο ίδιο σημείο և εγκαίρως με το αντίστοιχο τέλος κατανάλωσης νερού. Είναι σαφές ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να αλλάξει τον τόπο και την ώρα πληρωμής του τέλους αυτού μέσω δημόσιας ανακοίνωσης.

Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες ή οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε և (ή) κοινότητες στους προαναφερθέντες δήμους δεν λάβουν ειδοποίηση πληρωμής, επικοινωνήστε με το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβαίνοντας στα γραφεία του ή τηλεφωνώντας στο 22398500.

Πηγή: KYPE

Source