Αυτές είναι οι έξι μάσκες που έχουν αφαιρεθεί … | Δημοσιογράφος Κύπρος

Επικίνδυνα προϊόντα διατέθηκαν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δεν συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας.

Η Επιθεώρηση Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης ενημερώνει τους εργοδότες, τους εργαζομένους και το καταναλωτικό κοινό ότι τα ακόλουθα προϊόντα είναι επικίνδυνα σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν καταχωριστεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (RAPEX).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ. Ακούει τους εμπειρογνώμονες και στη συνέχεια η κυβέρνηση αποφασίζει. Δύο συνολικά σενάρια αποκλεισμού

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX. 52 έκθεση, αρ. 12 οδηγίες A12 / 01886/20

Ανεπαρκής αποθήκευση σωματιδίων από τα σωματίδια (μετρούμενη τιμή.1 44,1%). Ως αποτέλεσμα, υπερβολικές ποσότητες σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορούν να περάσουν από τη μάσκα, αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης εάν δεν συνδυάζονται με πρόσθετη προστασία. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς για εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

2. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX. 52 έκθεση, αρ. 12 οδηγίες A12 / 01887/20

Ανεπαρκής αποθήκευση σωματιδίων μέσω των σωματιδίων (μετρούμενη τιμή ≤ 64,6%). Ως αποτέλεσμα, υπερβολικές ποσότητες σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορούν να περάσουν από τη μάσκα, αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης εάν δεν συνδυάζονται με πρόσθετη προστασία. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς για εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

3. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX. 52 έκθεση, αρ. 12 οδηγίες A12 / 01888/20

Η αποθήκευση σωματιδίων από τα σωματίδια είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 37%). Ως αποτέλεσμα, υπερβολικές ποσότητες σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορούν να περάσουν από τη μάσκα, αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης εάν δεν συνδυάζονται με πρόσθετη προστασία. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς για εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

4. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX. 52 έκθεση, αρ. 12 οδηγίες A12 / 01889/20

Η κατακράτηση σωματιδίων από τα σωματίδια είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή: 67,6%). Ως αποτέλεσμα, υπερβολικές ποσότητες σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορούν να περάσουν από τη μάσκα, αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης εάν δεν συνδυάζονται με πρόσθετη προστασία. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς για εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

5. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX. 52 έκθεση, αρ. 12 οδηγίες A12 / 01890/20

Ανεπαρκής αποθήκευση σωματιδίων μέσω του φίλτρου σωματιδίων (μετρούμενη τιμή 5 31,5%). Ως αποτέλεσμα, υπερβολικές ποσότητες σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορούν να περάσουν από τη μάσκα, αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης εάν δεν συνδυάζονται με πρόσθετη προστασία. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς για εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

6. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX. 52 έκθεση, αρ. Χωρίς αναφορά INFO / 00179/20

Το προϊόν φέρει σήμανση CE αλλά δεν έχει πιστοποιηθεί ως προστατευτικός εξοπλισμός από τον κοινοποιημένο οργανισμό. Ως αποτέλεσμα, το προϊόν ενδέχεται να μην πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, επομένως ενδέχεται να μην προστατεύεται σωστά εάν δεν συνδυάζεται με πρόσθετο προστατευτικό εξοπλισμό. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς για εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα παραπάνω προϊόντα μπορείτε να βρείτε στο RAPEX στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί τους εργοδότες, τους αυτοαπασχολούμενους και το ευρύ κοινό να ενημερώσουν τους αρμόδιους υπαλλήλους του Τμήματος καλώντας τους 22405604 ή 22405663 ή 22405603 εάν βρουν τα προαναφερθέντα προϊόντα στην Κυπριακή αγορά.

Source