Αυτές είναι οι πρώτες 3 ομάδες

Το σχέδιο εμβολιασμού του Υπουργείου Υγείας συνεχίζεται με πολύ γρήγορο ρυθμό και τώρα οι εργαζόμενοι στις βασικές υπηρεσίες παίρνουν σειρά.

Μιλώντας στην εκπομπή ALPHA Kalimera, η Όλγα Καλακούτα, αναπληρωτής διευθυντής ιατρικών υπηρεσιών, δήλωσε ότι οι αποφάσεις για βασικές υπηρεσίες που θα περιλαμβάνονται στο σχέδιο εμβολιασμού θα λαμβάνονται σταδιακά κατά τη διάρκεια “ομόκεντρων κύκλων”.

Olga Calakuta – Αναπληρωτής Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών
“Στο πρώτο στάδιο, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, αποδέχτηκαν την πρόταση, η οποία ήρθε καθώς συμπεριλήφθηκε το Υπουργείο Υγείας վել λιμάνια, αεροδρόμια, κυβερνητικά τυπογραφεία ως οι πρώτες ομάδες. “

Ο τρόπος οργάνωσης ραντεβού είναι μέσω άμεσης επικοινωνίας με συγκεκριμένες ομάδες. Σύμφωνα με την κα Καλακούτα, τα σημεία επαφής έχουν δοθεί από περιοχές, έχουν καταρτιστεί ειδικοί κατάλογοι και ορισμένοι από αυτούς έχουν ήδη επικοινωνήσει. Τότε θα υπάρξει επέκταση με νέες ομάδες σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών.

Source