Αφαιρούνται 4 προστατευτικές μάσκες από την αγορά. Σταματήστε τα αν τα έχετε (εικόνες)

Επικίνδυνα προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά – Όλες οι πληροφορίες

Λήψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΕΔΩ Android Για Android և ΕΔΩ για iOS

Επικίνδυνα προϊόντα διατέθηκαν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δεν συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα στο Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφοριών Ταχείας Πληροφορίας (RAPEX), τα προϊόντα που περιγράφονται στον πίνακα είναι επικίνδυνα.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε ποια προϊόντα είναι

Πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος διατίθενται στον ιστότοπο RAPEX. (http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/):

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό να ενημερώσει τους αρμόδιους υπαλλήλους του τμήματος στα 22405663 ή 25827204 ή 22405603 ή 222405604 εάν βρουν αυτά τα προϊόντα στην κυπριακή αγορά.

Επικίνδυνα προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά – Όλες οι πληροφορίες

Επικίνδυνα προϊόντα διατέθηκαν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δεν συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα στο Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφοριών Ταχείας Πληροφορίας (RAPEX), τα προϊόντα που περιγράφονται στον πίνακα είναι επικίνδυνα.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε ποια προϊόντα είναι

Πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος διατίθενται στον ιστότοπο RAPEX. (http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/):

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, εάν βρει αυτά τα προϊόντα στην κυπριακή αγορά, να ενημερώσει τους αρμόδιους υπαλλήλους του τμήματος καλώντας τους 22405663 ή 25827204 ή 22405603 ή 222405604.

Source