Βρέθηκαν τα οστά του Κώστα Παπαδολίδου, που εξαφανίστηκαν κατά την τουρκική εισβολή

Βρέθηκαν τα οστά του αγνοούμενου Κώστα Παπαδολίδου, σύμφωνα με τον KS Mesogis.

Λήψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΔΩ Android για Android Տ ΕΔΩ για iOS

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μεσόγης ανακοίνωσε ότι βρέθηκαν τα οστά του αγνοούμενου ήρωα Κώστα Παπαδολίδου.

Σύμφωνα με τη δήλωση του κοινοτικού συμβουλίου, ο στρατιώτης Κώστας Παπαδολίδου ήρθε από το Μεσόγκι και αγνοήθηκε από την τουρκική εισβολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα οστά του βρέθηκαν σε μαζικό τάφο στην περιοχή του Τράχων, μαζί με άλλους φίλους του τάγματος στο οποίο υπηρέτησε.

Σύμφωνα με το Κοινοτικό Συμβούλιο του Μεσόγη, έπεσε ηρωικά αγωνιζόμενος για την Πατρίδα.

Πηγή: KYPE

Βρέθηκαν τα οστά του αγνοούμενου Κώστα Παπαδολίδου, σύμφωνα με τον KS Mesogis.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μεσόγης ανακοίνωσε ότι βρέθηκαν τα οστά του αγνοούμενου ήρωα Κώστα Παπαδολίδου.

Σύμφωνα με τη δήλωση του κοινοτικού συμβουλίου, ο στρατιώτης Κώστας Παπαδολίδου ήρθε από το Μεσόγκι και αγνοήθηκε από την τουρκική εισβολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα οστά του βρέθηκαν σε μαζικό τάφο στην περιοχή του Τράχων, μαζί με άλλους φίλους του τάγματος στο οποίο υπηρέτησε.

Σύμφωνα με το Κοινοτικό Συμβούλιο του Μεσόγκι, ηρωικά έπεσε υπέρ της πατρίδας.

Πηγή: KYPE

Source