Για πρώτη φορά δημοσιεύονται νέα δεδομένα που … | Δημοσιογράφος Κύπρος

Για πρώτη φορά, το Μουσείο Τροφίμων της Κύπρου δημοσιεύει σημαντικά νέα δεδομένα που υποστηρίζουν την κυπριακή προέλευση των γαλακτοκομικών προϊόντων, ιδίως το χαλάμιο.

Στη σημερινή ανακοίνωση, το Μουσείο Τροφίμων της Κύπρου ανακοινώνει την «Κυπριακή γαλακτοκομική κουλτούρα. Το βιβλίο “Ιστορία – Παραδόσεις – Λαογραφία”, το οποίο θα δημοσιευθεί σύντομα στα ελληνικά και τα αγγλικά, καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να χρησιμοποιήσουν αυτό το υλικό για να στηρίξουν τις προσπάθειές τους στη χρηματοδότηση της έκδοσης ή της προ-αγοράς βιβλίων.

Σύμφωνα με το βιβλίο, έχει συνολική έκταση 220 σελίδων, περιέχει ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό, 6 κεφάλαια, τα οποία με πολλούς τρόπους καλύπτουν το θέμα της κυπριακής γαλακτοκομικής παράδοσης στους τομείς της ιστορίας, της αρχαιολογίας, της λαογραφίας, της εκκλησιαστικής ζωής.

Επιπλέον, σημειώνει ότι για πρώτη φορά δημοσιεύονται σημαντικά νέα δεδομένα που υποστηρίζουν την προέλευση αυτών των προϊόντων, ιδίως την κυπριακή προέλευση, μεταξύ άλλων, ένα κείμενο από πηγή του 16ου αιώνα έχει ανακαλυφθεί και αναδημοσιευτεί, το οποίο αναφέρει σαφώς: που κατασκευάζονται στην Κύπρο και αποθηκεύονται σε ορό γάλακτος, δεν μπορούν να βρεθούν πουθενά αλλού.

Επιπλέον, για πρώτη φορά γίνεται λεπτομερής συζήτηση για τις ρίζες των ονομάτων των κυπριακών γαλακτοκομικών προϊόντων, ένα λεξικό με ρίζες αρχαίας ελληνικής τυροκομίας, που υπάρχει στην κυπριακή διάλεκτο, υποδηλώνει ότι η πρακτική παρασκευής τυριού στην Κύπρο χρησιμοποίησε ειδικές μεθόδους από την αρχαιότητα.

Τέλος, το Μουσείο Τροφίμων της Κύπρου δηλώνει ότι τα δεδομένα που παρουσιάζονται είναι εξαιρετικά σχετικά με την παροχή τήξης ως προϊόν κυπριακής προέλευσης με ιστορικές ρίζες αιώνων, σημειώνοντας ότι αυτό το βιβλίο αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην παραγωγή όλων των γαλακτοκομικών προϊόντων τους. Βοηθητικό υλικό բոլոր σε όλες τις προσπάθειες για την παροχή αδιαμφισβήτητων τεκμαρτών γαλακτοκομικών προϊόντων գործիք Διαφημιστικό εργαλείο σε εμπορικές εκθέσεις.

Πηγή: KYPE

Source