Δήλωση Πολιτικής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (PS-02-2020) – Εταιρικός / Εμπορικός Νόμος

Κύπρος:

Δήλωση Πολιτικής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (PS-02-2020)

Για να εκτυπώσετε αυτό το άρθρο, το μόνο που χρειάζεστε είναι να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε στο Mondaq.com.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει εκδώσει δήλωση πολιτικής (PS-02-2020) προκειμένου να κοινοποιήσει την απόφασή της να ξεκινήσει προσωρινό καθεστώς αδειών για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους που εδρεύουν στην Κύπρο από τις UK Investments Firms. Είναι γνωστό ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31αγ Ιανουαρίου 2020. Ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης, αποφασίστηκε μεταβατική περίοδος έως τις 31αγ του Δεκεμβρίου 2020. Κατά τη μεταβατική περίοδο, θα είναι δυνατή η διασυνοριακή παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή / και επενδυτικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συναφών βοηθητικών υπηρεσιών, κατά την έννοια της οδηγίας 2014/65 / ΕΕ, γνωστή και ως «MIFID Passport». από ή προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Στο 1αγ του Ιανουαρίου 2021, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, οι επιχειρήσεις επενδύσεων του Ηνωμένου Βασιλείου θα θεωρούνται ως εταιρείες επενδύσεων τρίτων χωρών. Η ΕΚΚ προχώρησε στην τροποποίηση της Οδηγίας DI87-04 για να επιτρέψει την ομαλή κατάργηση των συμβάσεων που συνάπτονται κατόπιν αιτήματος.

Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, θα επιτρέπεται στις επιχειρήσεις επενδύσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, αφού γίνουν εταιρείες επενδύσεων τρίτων χωρών, να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες στην Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς να έχουν υποκατάστημα στην Κύπρο. Τέτοιες υπηρεσίες θα προσφέρονται μόνο σε επαγγελματίες πελάτες ή / και επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους, κατά την έννοια του Κυπριακού περί Εταιρειών Επενδύσεων Νόμου (L44 (I) / 2020) έως τις 31αγ του Δεκεμβρίου 2021, εκτός εάν ληφθεί σχετική απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ύπαρξη ισοδυναμίας (ή όχι) σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο α) της MiFIR.

Η βρετανική εταιρεία επενδύσεων πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει στην CySEC το έντυπο 87-04-01 έως τις 31αγ Δεκεμβρίου 2020, προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο του καθεστώτος προσωρινής άδειας.

Από 1αγ του Ιανουαρίου 2022, οι εταιρείες επενδύσεων του Ηνωμένου Βασιλείου που παρείχαν επενδυτικές υπηρεσίες βάσει του καθεστώτος προσωρινής άδειας και που επιθυμούν να συνεχίσουν να ζητούν επαγγελματικούς πελάτες ή / και επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους με έδρα την Κυπριακή Δημοκρατία, θα πρέπει να ιδρύσουν τουλάχιστον ένα υποκατάστημα.

Το περιεχόμενο αυτού του άρθρου προορίζεται να παρέχει έναν γενικό οδηγό για το θέμα. Θα πρέπει να αναζητήσετε ειδικές συμβουλές σχετικά με τις συγκεκριμένες περιστάσεις σας.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ: Εταιρικό / Εμπορικό Δίκαιο από την Κύπρο

.Source