Δείγματα από την Κίνα στην Τουρκία Εισερχόμενο εμβόλιο Kovid-19 για ανάλυση τουλάχιστον 2 εβδομάδων

νέοι τύποι που παράγονται από τις φέρουσες εταιρείες Sinovac από την Κίνα Turkey coronavirus (Kovid-19) δείγματα που ελήφθησαν από το εμβόλιο, την Τουρκία Agency Pharmaceuticals and Medical Devices (TİTCK) τα αποτελέσματα της ανάλυσης θα διαρκέσουν τουλάχιστον 2 εβδομάδες στα εργαστήρια θα είναι διαθέσιμα εάν κριθεί σκόπιμο.

Η Τουρκία, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργείου Υγείας, αφού μεταφέρθηκε στο αεροδρόμιο της Άγκυρας Esenboga το πρωί της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας για το Εμβόλιο και το Ναρκωτικό, το μεταμοσχευμένο εμβόλιο Kovid-19 υποβάλλεται σε μια σειρά επιχειρήσεων από άποψη αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας.

Πρώτα απ ‘όλα, οι παλέτες ανοίγονται από προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης εκπαιδευμένο σε “κρύα αλυσίδα”, σε αυτό το στάδιο, διαβάζονται καταγραφείς θερμοκρασίας σε κάθε παλέτα. Ελέγχονται ηλεκτρονικοί δείκτες κατάψυξης σε κάθε δέμα και κάρτες παρακολούθησης θερμοκρασίας που δείχνουν έκθεση σε θερμότητα. Τα εμβόλια τοποθετούνται στη θέση αποθήκευσής τους αφού διασφαλιστεί ότι παραδίδονται σύμφωνα με τους κατάλληλους κανόνες μεταφοράς.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΑΠΟ ΕΜΒΑΛΙΑ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

Στη συνέχεια, με ξεχωριστή προμήθεια, εξετάζονται έγγραφα βασικής ποιότητας και λαμβάνονται τυχαία δείγματα για ανάλυση.

Τα δείγματα που λαμβάνονται από τα εμβόλια θα αναλυθούν σε εργαστήρια TITCK για τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα εμβόλια θα αποθηκευτούν σε ειδικές αποθήκες που θα διατηρούνται στους 2-8 βαθμούς. Τα εμβόλια θα είναι διαθέσιμα εάν κριθούν κατάλληλα ως αποτέλεσμα της ανάλυσης.

Υπάρχουν συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας, γεννήτριες και εφεδρικά συστήματα στις κύριες αποθήκες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας όπου θα διατηρούνται τα εμβόλια. Τα εμβόλια θα διανεμηθούν σε επαρχιακές αποθήκες από ειδικά σχεδιασμένα οχήματα με χαρακτηριστικά κλιματισμού μετά την απαραίτητη ανάλυση.

.Source