Δεν βγήκε λευκός καπνός για το σχολείο … | Δημοσιογράφος Κύπρος

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεότητας, κ. Πρόδρομος Πρόδρομος, πραγματοποίησε σήμερα τηλεφωνική διαβούλευση με τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την επιδημία των κανόνων υγείας, τη συμμόρφωση με τα πρωτόκολλα, καθώς και τις γενικές δραστηριότητες των σχολείων.

Συγκεκριμένα, στην τηλεδιάσκεψη παρακολούθησαν ο Δρ. Κωνσταντίνος Ιώτης, oe o-Dorothea Pana, Πέτρος Αγαταγγέλου, Μιχάλης Αναστασιάδης, Ειρήνη Κόττερ անուն Εκ μέρους του Υπουργείου, Γενικός Διευθυντής κ. Κύπρος Κυπριανού, Προϊστάμενος του Γραφείου Πολιτικής Άμυνας, Επικεφαλής Επιθεωρητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δρ. Νικολά Γιασιάμης.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε μια αποτελεσματική συζήτηση σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη στενή σύνδεση μεταξύ της διοργάνωσης των παναρμενικών εξετάσεων μέσω της εφαρμογής των πρωτοκόλλων, και ιδίως της εξέτασης τυχόν περιπτώσεων.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης στενής συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας, οι διαβουλεύσεις της Διαπεριφερειακής Επιτροπής για την Ασφάλεια και την Παρακολούθηση του Σχολείου, στις οποίες συμμετέχει η Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή, θα συνεχίσουν να καταρτίζουν το πρωτόκολλο των Παν-Αρμενικών Εξετάσεων. . Στην περίπτωση προτάσεων για ενημέρωση των πρωτοκόλλων στα σχολεία ժամանակ προτάσεις.

Σύμφωνα με αυτόν ΚΑΝΩ ΑΝΑΦΟΡΑ: Το υφιστάμενο πρωτόκολλο υγείας παραμένει σε ισχύ μέχρι την περαιτέρω κοινοποίηση από τα αρμόδια υπουργεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ.

Source