Δεν δέχεται συμβιβασμούς σε θέματα ασφάλειας … | Δημοσιογράφος Κύπρος

Δεν δέχεται ζητήματα ασφάλειας λειτουργίας αεροσκαφών (MPM).

Σε δήλωση που εκδόθηκε σήμερα, το Τμήμα Δασών της ASDYK δήλωσε σε συνάντηση με τον Διευθυντή του Τμήματος Δασών ότι θα λάβει πρόσθετα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι ξεκινά η περίοδος πυρόσβεσης, διαφορετικά θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Πόρους για την προστασία του προσωπικού του Τμήματος Δασών.

Επιπλέον, στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν το προσωπικό του Τμήματος Δασών, όπως το ανεπαρκές προσωπικό του Τμήματος Δασών, η ανάπτυξη προσωπικού, η ίση μεταχείριση των υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και, κατά συνέπεια, τα θέματα θητείας και ασφάλειας. Unit Aircraft (MPM), όπως αντικατοπτρίζονται στην “Έκθεση λειτουργίας Flight Fitness Report” που αναμένεται από τον Οκτώβριο του 2018.

Ο διευθυντής του τμήματος δασών σημείωσε ότι οι προτάσεις για τα τρία πρώτα ζητήματα υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Προστασίας της Φύσης, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι όλες οι προτάσεις παραλήφθηκαν θετικά από το υπουργείο και στάλθηκαν στο Υπουργείο Χρηματοδότηση για προβολή.

Όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας και της λειτουργίας των αεροσκαφών, ο διευθυντής του Υπουργείου Δασών δήλωσε ότι το Ταμείο Οικονομικής Αποκατάστασης και Ανάπτυξης της ΕΕ θα εγκρίνει 20 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη των πολλών αναγκών προστασίας των δασών. Ex ax, το οποίο, ωστόσο, δεν είναι αρκετό.

Πηγή: KYPE

Source