“Δεν υπάρχει κανένας που έχει CTP και δεν πληρώνει τίμημα!”

Ο Tufan Erhürman, Πρόεδρος του Δημοκρατικού Τουρκικού Κόμματος (CTP), δήλωσε ότι τα μέλη του CTP πληρώνουν πάντα και συνεχίζουν να πληρώνουν.