Δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της ψυχομετρικής εξέτασης των κενών ειδικών αστυνομικών

Ο κατάλογος των αποτελεσμάτων είναι ως έχει. – Η ανακοίνωση της αστυνομίας σχετικά με την πλήρωση κενών θέσεων ειδικών αστυνομικών

Λήψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΕΔΩ Android για Android և ΕΔΩ για iOS

Η κυπριακή αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα το πρωί τον κατάλογο των επιτυχόντων υποψηφίων για την ψυχομετρική εξέταση για την κάλυψη των κενών των ειδικών αστυνομικών.

Η βαθμολογία που λαμβάνουν οι επιτυχημένοι υποψήφιοι δίνεται κατά σειρά προτεραιότητας.

Ο κώνος.

Δ / Ε: ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
1: 175
2: 94:
3: 23:
4: 299:
5: 148
6: 102:
7: 59:
8: 97:
9: 48:
10: 251
11: 31:
12: 17:
13: 325
14: 75:
15: 61:
16: 260
17: 71:
18: 324:
19: 21:
20: 2:
21: 179:
22: 206
23: 85:
24: 313:
25: 15:
26: 308
27: 223:
28: 249:
29: 69:
30: 79:
31: 74:
32: 156
33: 213:
34: 84:
35: 7:
36: 258
37: 46:
38: 279:
39: 178
40: 171:
41: 280:
42: 60:
43: 8:
44: 6:
45: 270:
46: 4:
47: 314:
48: 39:
49: 12:
50: 30:
51: 116:
52: 139:
53: 185
54: 151
55: 133:
56: 96:
57: 202

Ο κατάλογος των αποτελεσμάτων είναι ως έχει. – Η ανακοίνωση της αστυνομίας σχετικά με την πλήρωση κενών θέσεων ειδικών αστυνομικών

Η κυπριακή αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα το πρωί τον κατάλογο των επιτυχόντων υποψηφίων για την ψυχομετρική εξέταση για την κάλυψη των κενών των ειδικών αστυνομικών.

Η βαθμολογία που λαμβάνουν οι επιτυχημένοι υποψήφιοι δίνεται κατά σειρά προτεραιότητας.

Ο κώνος.

Δ / Ε: ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
1: 175
2: 94:
3: 23:
4: 299:
5: 148
6: 102:
7: 59:
8: 97:
9: 48:
10: 251
11: 31:
12: 17:
13: 325
14: 75:
15: 61:
16: 260
17: 71:
18: 324:
19: 21:
20: 2:
21: 179:
22: 206
23: 85:
24: 313:
25: 15:
26: 308
27: 223:
28: 249:
29: 69:
30: 79:
31: 74:
32: 156
33: 213:
34: 84:
35: 7:
36: 258
37: 46:
38: 279:
39: 178
40: 171:
41: 280:
42: 60:
43: 8:
44: 6:
45: 270:
46: 4:
47: 314:
48: 39:
49: 12:
50: 30:
51: 116:
52: 139:
53: 185
54: 151
55: 133:
56: 96:
57: 202

Source