Δημοσιεύτηκε στο επίσημο δελτίο … | Δημοσιογράφος Κύπρος

Οι αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με ειδικά προγράμματα καταπολέμησης των επιπτώσεων του κοροναϊού δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Στην ανακοίνωση, το Υπουργείο Εργασίας δηλώνει ότι σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση, οι εταιρείες και οι αυτοαπασχολούμενοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας լվ πλύσιμο և γούνα և (στεγνό) καθαρισμό (ατμοκαθαριστές) έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην Ειδική Εταιρεία Πρόγραμμα μερικής αναστολής (KDP 16/2021) և αντίστοιχα στο ειδικό πρόγραμμα για ορισμένες κατηγορίες αυτοαπασχολούμενων (KDP 18/2021), τα οποία εφαρμόζονται κατά την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2021 έως 31 Ιανουαρίου 2021.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επόμενη ανακοίνωση θα ακολουθήσει τις ημερομηνίες κατά τις οποίες τα ενδιαφερόμενα μέρη θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις ηλεκτρονικά για την περίοδο Ιανουαρίου 2021.

Όσον αφορά την παράταση της προθεσμίας πληρωμής των εισφορών των αυτοαπασχολούμενων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το αρμόδιο υπουργείο σημειώνει ότι λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων για επένδυση σε πραγματικό εισόδημα, ως μη εργαζόμενοι οι δηλώσεις αυτοαπασχολούμενων αναφέρονται στις πληρωμές ασφαλιστικών αποδοχών των αυτοαπασχολούμενων για το τέταρτο τρίμηνο του 2020, μπορούν να καταβληθούν έως το 2021. 1 Μαρτίου, αντί և 10. Φεβρουάριος 2021.

Source