Δημοσιογράφος Έρευνας για την Άνοια της Κύπρου

Η Infotrend Innovations Co Ltd συμμετέχει ως εταίρος του ευρωπαϊκού έργου Lethe (ξεχνώντας), το οποίο στοχεύει στον έγκαιρο εντοπισμό և μείωσης των αιτίων της αδυναμίας χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη learning μηχανική μάθηση δημιουργώντας ένα συγκεκριμένο μοντέλο για κάθε ασθενή.

Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2021, έχει διάρκεια 4 ετών και χρηματοδοτείται από το πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης «Ορίζοντας 2020».

Η κύρια κατεύθυνση του προγράμματος είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος, և η επιλογή του ονόματός του δεν είναι τυχαία. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο ποταμός Leti ήταν ένας από τους πέντε ποταμούς του ποταμού Hades στον κάτω κόσμο. Αυτό το ποτάμι αποκτά μια συμβολική τιμή, δηλαδή τη χωρητικότητα της μνήμης για τον άνθρωπο. Η μνήμη νοείται ως ο πλούτος του παρελθόντος – σοφία που κινδυνεύει από την ηρεμία, τα συμπτώματα των οποίων καλούνται να λύσουν το έργο LETHE μέσω της πρόληψης και της κατάρτισης του εγκεφάλου.

Οι ρίζες του έργου LETHE είναι βαθιές, με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, μελέτες և κλινικά δεδομένα που συλλέχθηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, όπως, για παράδειγμα, Memento, PredictND և FINGER: Μια παγκόσμια μελέτη FINGER έδειξε ότι τα άτομα που κινδυνεύουν να αποτρέψουν τη γνωστική παρακμή μπορούν να επιτευχθούν μέσω αποτελεσματικής παρέμβασης σε διάφορες πτυχές της ζωής τους.

Το έργο LETHE αναμένεται να μεταφράσει τα αποτελέσματα αυτής της εντυπωσιακής κλινικής δοκιμής σε ένα νέο ψηφιακό μοντέλο (FINGER 2.0) βασισμένο σε υπερσύγχρονες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

Για να αποφευχθεί η διανοητική καθυστέρηση, οι στρατηγικές αλλαγής του τρόπου ζωής θα βασίζονται σε τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευρέως και να διατεθούν σε έναν γηράσκοντα ευρωπαϊκό πληθυσμό.,

Η Infotrend Innovations Co Ltd συμμετέχει στο έργο με την κα Lelia Ataliani και την ομάδα της ως Επιστημονική Επόπτη.

Συνολικά 15 συνεργάτες από 9 ευρωπαϊκές χώρες συντονίζουν το Αυστριακό Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών (https://www.fh-joanneum.at/) Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών.

Συμμετέχουν επίσης το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης, το Ινστιτούτο Υγείας και Πρόνοιας της Karolinska, η Ευρώπη του Αλτσχάιμερ, το Forth, το Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ, το KAASA, το i2Grow, το Stichting EGI, το ExtraRed srl, το Infotrend Innovations Co Ltd, το Combinostics OY, το Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας, Περού.

Για περισσότερες πληροφορίες: [email protected], [email protected] τηλ. 22-435122:

Η πρώτη διήμερη ψηφιακή συνάντηση του έργου LETHE πραγματοποιήθηκε στις 24-26 Ιανουαρίου, στην οποία οι εταίροι του έργου παρουσίασαν το σχέδιο δράσης τους.

Source