Διάταγμα του Υπουργείου Υγείας με νέα μέτρα

Το διάταγμα του Υπουργού δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας. Τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ τις επόμενες εβδομάδες

Η επίσημη εφημερίδα της δημοκρατίας δημοσίευσε το διάταγμα του Υπουργού Υγείας με τα μέσα που θα τεθούν σε ισχύ στο εγγύς μέλλον.

Οι εκδηλώσεις θα διαρκέσουν έως τις 10 Ιανουαρίου 2021.

Μεταξύ άλλων, όπως προβλέπεται στο διάταγμα.

– Απαγορεύεται η παρουσία ατόμων στα σπίτια, εκτός από τους μόνιμους κατοίκους.

Εξαιρέσεις από την παρουσία μη μόνιμων κατοίκων σε σπίτια παρέχονται για τους ακόλουθους σκοπούς:

Για τη φροντίδα ανηλίκων անձ ατόμων με αναπηρία για την περίοδο / περίοδο κατά την οποία απαιτείται η φυσική παρουσία των γονέων στον τόπο εργασίας τους.

Να βοηθούν άτομα που δεν μπορούν να υποστηριχθούν (φάρμακα, προσωπική φροντίδα, φαγητό κ.λπ.). Είναι σαφές ότι τέτοια άτομα πρέπει να λάβουν όλα τα μέτρα προσωπικής προστασίας, να παραμείνουν μόνο για εύλογο χρονικό διάστημα απαραίτητο για τη φροντίδα του ατόμου, ώστε να μην τον θέσουν σε κίνδυνο.

Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η παρουσία στο σπίτι μόνο στις 31 Δεκεμβρίου 2020 εκτός από τους μόνιμους κατοίκους, υπό την προϋπόθεση ότι προέρχονται από δύο μόνο οικογένειες, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός νοικοκυριών δεν υπερβαίνει τα 10 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων.

– Απαγορεύεται η συγκέντρωση περισσότερων από δύο ατόμων, εκτός από ανήλικα παιδιά, που συνοδεύουν τους γονείς τους, σε δημόσιους-ιδιωτικούς χώρους συγκέντρωσης, όπως πάρκα, πλατείες, φράγματα, πάρτι, παραλίες, πεζοδρόμια, παραλίες κ.λπ.

Απαγορεύονται μαζικές εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, επιδείξεις, παρελάσεις, συναυλίες, φεστιβάλ, συμπεριλαμβανομένων φεστιβάλ, χριστουγεννιάτικων αγορών και παρόμοιων εκδηλώσεων σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε αναλυτικά το διάταγμα του Υπουργού Υγείας.

Source