Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών γρήγορης δοκιμής

Η Διεύθυνση Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας καλεί όλους όσοι θέλουν να υπογράψουν κρατική σύμβαση στο πλαίσιο του διαγωνισμού. Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών από την κινητή μονάδα δειγματοληψίας γρήγορου αντιγόνου COVID-19 καθώς υποβάλλουν την προσφορά τους.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες և Προσφορές ηλεκτρονικά από το Σύστημα Ηλεκτρονικών Προμηθειών (www.eprocuction.gov.cy) և Υποβάλετε την αίτησή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του συστήματος υποβολής προσφορών: Σύστημα ηλεκτρονικών προμηθειών.

Προκειμένου να εγγραφούν στο σύστημα ηλεκτρονικών συμβάσεων δημοσίων συμβάσεων και να τους κατευθύνουν κατά την υποβολή της αίτησής τους, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να επικοινωνήσουν με τους αρμόδιους υπαλλήλους τηλεφωνώντας στο 22605050. Υπεύθυνη συντονίστρια του διαγωνισμού είναι η κα Marilena Atanasu 22605763.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021, στις 9 π.μ.

Source