ΔΙΣΚΟΣ. Η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι ένα ηλεκτρονικό διαβατήριο για είσοδο στην Κύπρο στην ψηφιακή εποχή

Δήλωση του βουλευτή του ΔΗΣΥ Γιώργος Βορ Καρούλας για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Λήψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΕΔΩ Android για Android և ΕΔΩ για iOS

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Καρούλας έκανε δηλώσεις σχετικά με τη δημιουργία ηλεκτρονικής ταυτότητας, επισημαίνοντας ότι είναι ένα ηλεκτρονικό διαβατήριο για την αποφασιστική είσοδο στην Κύπρο στην ψηφιακή εποχή.

Οι δηλώσεις του βουλευτή του ΔΗΣΥ Γιώργος Βορ Καρούλας είναι οι εξής:

Μια άλλη νέα δράση, η μεταρρύθμιση, είναι μπροστά μας – η εισαγωγή, η εφαρμογή και η εφαρμογή της ηλεκτρονικής ταυτότητας, η οποία έχει μεγάλη σημασία, είναι μια κρίσιμη στιγμή για την επιτάχυνση του συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη χώρα μας.

Η κάρτα e-ID είναι ένα ηλεκτρονικό διαβατήριο για την κρίσιμη είσοδο της Κύπρου στην ψηφιακή εποχή.

Το αποτέλεσμα αυτής της μεταρρύθμισης είναι τα αναμφισβήτητα πολύπλευρα οφέλη για την κοινωνία, την οικονομία, το κράτος, την εξοικονόμηση πόρων, τη δραστική μείωση του διοικητικού και λειτουργικού κόστους, την πραγματοποίηση συναλλαγών χωρίς φυσική παρουσία, πάντα με όλες τις διατάξεις ασφάλειας και νομική δύναμη. καθώς και τη διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Αυτό ανοίγει το δρόμο για τον τελικό ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους με τον πολίτη, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

Μια άλλη ενέργεια που μπορεί να κάνει τη ζωή μας ευκολότερη, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Δήλωση του βουλευτή του ΔΗΣΥ Γιώργος Βορ Καρούλας για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Καρούλας έκανε δηλώσεις σχετικά με τη δημιουργία ηλεκτρονικής ταυτότητας, επισημαίνοντας ότι είναι ένα ηλεκτρονικό διαβατήριο για την αποφασιστική είσοδο στην Κύπρο στην ψηφιακή εποχή.

Οι δηλώσεις του βουλευτή του ΔΗΣΥ Γιώργος Βορ Καρούλας είναι οι εξής:

Μια άλλη νέα δράση – η μεταρρύθμιση είναι μπροστά μας – η εφαρμογή της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης և ταυτοποίησης և υλοποίησης, η οποία έχει μεγάλη σημασία և αποτελεί ορόσημο στην επιτάχυνση της εφαρμογής του συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη χώρα μας.

Η κάρτα e-ID είναι ένα ηλεκτρονικό διαβατήριο για την κρίσιμη είσοδο της Κύπρου στην ψηφιακή εποχή.

Το αποτέλεσμα αυτής της μεταρρύθμισης είναι τα αναμφισβήτητα οφέλη για την κοινωνία, την οικονομία, το κράτος, την εξοικονόμηση πόρων, τη δραστική μείωση του διοικητικού και λειτουργικού κόστους, την πραγματοποίηση συναλλαγών χωρίς φυσική παρουσία, πάντα με όλες τις διατάξεις ασφάλειας και νομική δύναμη. καθώς και τη διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Αυτό ανοίγει το δρόμο για τον τελικό ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους με τον πολίτη, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

Μια άλλη ενέργεια που μπορεί να κάνει τη ζωή μας ευκολότερη, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Source