Δωρεάν συμβόλαιο Pro ακριβό Prodea με Invel REM և EC

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, η στήλη έχει επανειλημμένα αναφέρει την ανάγκη αναθεώρησης των διατάξεων του νόμου Δραγκασάκη (4548/2018), τονίζοντας τα παράθυρα που οι μεγάλοι μέτοχοι έχουν βρει να προωθούν τα συμφέροντά τους εις βάρος των μειοψηφούντων μετόχων ( Δωρεάν 5 Μαρτίου)

Ο παραπάνω νόμος, μεταξύ άλλων, επιτρέπει την εγγραφή στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της GEMI για συναλλαγές με τα μέρη.

Ορίζει επίσης ότι εάν εντός δέκα ημερών κανένας μέτοχος δεν αντιταχθεί στις προαναφερθείσες αποφάσεις, τότε έχουν εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις που απαιτούνται από το νόμο,, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταστεί οριστική.

Ίσως το πνεύμα του νομοθέτη είχε ως στόχο να διευκολύνει, μεταξύ άλλων, τη λήψη εταιρικών αποφάσεων. Στην πράξη, ωστόσο, επιτρέπει τη λήψη αποφάσεων προς το συμφέρον των μεγάλων μετόχων χωρίς να βυθίζονται οι μειοψηφικοί μέτοχοι.

Το ζήτημα τέθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία δήλωσε κατηγορηματικά ( Κυκλοφόρησε στις 23 Οκτωβρίου) ότι το έργο του επόπτη δεν ισχύει για θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της κοινωνικής νομοθεσίας.

Τι γίνεται όμως με συναλλαγές με εισηγμένα συνδεδεμένα μέρη που οδηγούν σε λειτουργικά κέρδη և συλλογή προ φόρων αποτελεσμάτων;

Σήμερα η στήλη θα επικεντρωθεί σε ένα από τα πολλά παραδείγματα. Δεν χρειάζεται να είναι το πιο σοκαριστικό

Πριν από λίγους μήνες, η θυγατρική εταιρεία Prodea Investments της Κύπρου, που περιλαμβάνεται στη Λίστα Τουριστικής Ανάπτυξης Κύπρου, υπέγραψε συμβόλαιο 10 ετών με την Invel Real Estate Management (Invel REM).

Το Invel REM ανήκει στον Όμιλο Invel, μέσω του οποίου η Castlelake ελέγχει το 98% της Prodea. Ως εκ τούτου, είναι μια συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ των συνδεδεμένων μερών, η οποία δημοσιεύτηκε στη GEMI, δεν βρέθηκε μέτοχος, ζητώντας τη σύγκληση γενικής συνέλευσης.

Έτσι, το συμβόλαιο παρέμεινε «ακριβό», «οι μέτοχοι μειοψηφίας δεν γνώριζαν το ύψος των χρεώσεων που βαρύνουν τη σύμβαση, την ανάπτυξη του τουρισμού στην Κύπρο», εξ ου και «Prodian».

Συγκεκριμένα, η Invel Real Estate Management θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον τουρισμό στην Κύπρο: (α) διαχείριση ακινήτων, (β) ανάπτυξη ακινήτων, (γ) απόκτηση / εκποίηση ακινήτων και (δ) επιχορηγήσεις χρηματοδότησης.

Για τις παραπάνω υπηρεσίες θα λάβετε σε εξαμηνιαία βάση.

0,25% της πραγματικής αξίας των ακινήτων և άλλα περιουσιακά στοιχεία լրացուցիչ πρόσθετη πληρωμή κεφαλαιουχικών δαπανών για ανάπτυξη ακινήτων – 0,75%. Το συνολικό ποσό των παραπάνω πληρωμών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1% της πραγματικής αξίας του ακινήτου σε ετήσια βάση.

– 5% του τελικού κόστους κατασκευής για κάθε υπό ανάπτυξη περιουσιακό στοιχείο. Η παραπάνω χρέωση θα καταβληθεί σε δόσεις

– 375 χιλιάδες ευρώ για την αρχική μεταβατική περίοδο από τις 18 έως τις 30 Απριλίου 2019ότι: Ιούνιος 2020, το οποίο θα καταβληθεί κατά την άφιξη ειδικών εκδηλώσεων.

– 1% της αξίας αγοράς ακινήτων που αγοράστηκαν από τον Κυπριακό Τουρισμό μετά από συμβουλευτικές υπηρεσίες Invel REM. Η προμήθεια θα αυξηθεί κατά 0,5% εάν η τιμή χρηματοδοτηθεί εν μέρει ή εξ ολοκλήρου με δάνειο

– 1% στην τιμή πώλησης των ακινήτων. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί πληρωμή για αγορά / πώληση ακινήτων από τρίτα μέρη, το τέλος Invel μειώνεται όχι περισσότερο από (i) το ποσό που καταβάλλεται σε τρίτο և (ii) 0,25%. τιμή πώλησης:

Ποιος είναι υπεύθυνος, εάν όχι η ΕΚ, για την υποβολή τέτοιων συμφωνιών στις γνώσεις των μετόχων μειοψηφίας;

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ Το 41% ​​του τουρισμού της Κύπρου θα πωληθεί μέσω της Vibrana Holdings, η οποία έχει το 100% των μετοχών της, κ. Γ. Ο Όμιλος Papalekas Yoda, ο οποίος αγόρασε ένα χαρτοφυλάκιο 18 ακινήτων Prodea στην Ελλάδα. Καλές πράξεις

Source