Είναι από τους πλουσιότερους ανθρώπους στην Αγγλία! Ο Asil Nadir έγινε πατέρας

Source