Είναι μία από τις 2 πολιτείες TRNC; Είσαι σίγουρος? (ΕΓΩ)

Η σύμβαση για τη θέσπιση του δημοκρατικού κράτους δικαίου είναι το ΣΥΝΤΑΓΜΑ.

Είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε με τη Magna Carta το 1215, συνεχίστηκε με τις Διακηρύξεις μετά τη Γαλλική Επανάσταση και τελικά έγινε Σύνταγμα σε κρατικούς θεσμούς.

Είναι μια διαδικασία 816 ετών.

Η νομική δομή στην κορυφή του κράτους είναι το ΣΥΝΤΑΓΜΑ.

Νόμοι, διατάγματα, κανονισμοί, εγκύκλιοι τοποθετούνται κάτω από αυτό.

Για παράδειγμα, ο Πρόεδρος δεν μπορεί καν να αναπνέει αντισυνταγματικό αξίωμα.

Εδώ, εάν μια δομή είναι ένα συνταγματικό κράτος, δεν μπορεί να υπερβεί τη ΣΥΝΤΑΓΜΑ και αυτή τη σειρά.

Οι διεθνείς συμφωνίες δεν μπορούν να είναι αντισυνταγματικές, ούτε μπορούν να βγουν έξω.

Εάν συμβαίνει;

Εάν το κάνει, το κράτος θα αρνηθεί.

Ούτε η κοινωνία ούτε οι άλλες χώρες αποδέχονται την ύπαρξη του κράτους.

Το κράτος προσπαθεί να διατηρήσει την τάξη μόνο με δύναμη και πίεση.

Το κράτος αφήνει κατά μέρος τη συνταγματική τάξη.

Τι συμβαίνει;

Γίνεται στρατιωτικό κράτος. Γίνεται ένα δικτατορικό κράτος.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο είναι ο θεματοφύλακας και διαιτητής της συνταγματικής τάξης στο δικαστικό σώμα.

Εάν μια αγωγή είναι αντισυνταγματική και προσφεύγει στο δικαστήριο, εποπτεύει τη διαδικασία.

Ο εν λόγω νομικός κανονισμός ακυρώνει την αντισυνταγματικότητα.

Αυτό συμβαίνει σε κάθε κράτος που το αποκαλεί συνταγματικό κράτος στον κόσμο και έχει σύνταγμα.

Η ΤΔΒΚ είναι μια συμφωνία που τέθηκε σε ισχύ στις 5 Μαΐου 1985 με δημοψήφισμα.

Το TRNC είναι το κορυφαίο κείμενο που ρυθμίζει τη σειρά κατάστασης. Είναι η ομπρέλα της κρατικής τάξης.

Το κράτος της ΤΔΒΚ γίνεται συγκεκριμένο στο σύνταγμα.

Ό, τι κάνει ο καθένας που ζει εντός των συνόρων της ΤΔΒΚ, πρέπει πρώτα να ενεργεί σύμφωνα με το σύνταγμα.

Οι διοικήσεις της ΤΔΒΚ πρέπει να προστατεύουν πρωτίστως το Σύνταγμα και να ενεργούν σύμφωνα με αυτό.

Ο πρόεδρος, η κυβέρνηση, τα υπουργεία, οι υπηρεσίες, εν συντομία, όλες οι διοικήσεις.

Η νομοθεσία της ΤΔΒΚ, η Δημοκρατική Συνέλευση της ΤΔΒΚ είναι υποχρεωμένη να εκδίδει νόμους σύμφωνα με το σύνταγμα ενώ παράλληλα δημιουργεί νόμους.

Δεν μπορεί, εν γνώσει ή άγνωστα, να δημιουργήσει έναν αντισυνταγματικό νόμο. Εάν το κάνει, θα διαπράξει συνταγματικό έγκλημα.

Τι γίνεται αν υπάρχουν καταστάσεις κατά του Συντάγματος;

Εδώ το Συνταγματικό Δικαστήριο, το Ανώτατο Δικαστήριο στην ΤΔΒΚ αποτρέπει όλα αυτά.

Ακυρώνει τον κανονισμό που θεωρήθηκε αντισυνταγματικός.

Ο ανώτατος θεματοφύλακας του συντάγματος και η ασπίδα της συνταγματικής τάξης είναι το ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ.

Όπως και στο χθεσινό παράδειγμα πουλιών του Κορανίου, πρόσφατα παρατηρήθηκαν συνταγματικές παραβιάσεις στην ΤΔΒΚ.

Η προσωπική μου άποψη είναι ότι οι διοικήσεις το κάνουν εν γνώσει και πρόθυμα.

Επειδή οι αντιφάσεις είναι τόσο προφανείς που η άλλη πιθανότητα είναι ΑΜΕΣΗ.

Οι συνέπειες αυτού θα είναι τρομερές.

Οι συνέπειες της δράσης κατά της συνταγματικής τάξης θα είναι σοβαρές.

Οι συνέπειες της άρνησης του κράτους, δηλαδή της ΤΔΒΚ, θα είναι σοβαρές.

Σε μια κοινωνία όπου οι ηγεμόνες του κράτους ενεργούν κατά του συντάγματος, οι συνέπειες του να δοθεί στους πολίτες το δικαίωμα να ενεργούν κατά ολόκληρης της τάξης θα είναι σοβαρές.

Οι συνέπειες των υποστηρικτών δύο κρατών να αρνούνται το κρατικό σύνταγμα, που σημαίνει άρνηση του κράτους της ΤΔΒΚ, άρνηση της ΤΔΒΚ και να μην γνωρίζουν ότι αυτό σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζεται η ΤΔΒΚ, θα έχουν σοβαρές συνέπειες.

Ελάτε στον εαυτό σας !!

(Το μέρος 2 του άρθρου ετοιμάζεται)

Αρχίσαμε να βιώνουμε αυτές τις συνέπειες

.Source