Εγγραφές στον εκλογικό κατάλογο έως τις 2 Απριλίου, … | Δημοσιογράφος Κύπρος

Οι νέοι που θα γίνουν 18 ετών έως το 2021 έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν στον κατάλογο των ψηφοφόρων για τους σκοπούς των κοινοβουλευτικών εκλογών της 30ης Μαΐου. 30 Μαΐου, που είναι η ημέρα των εκλογών. , Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο στις 2 Απριλίου 2021.

Στη δήλωσή της, η Εκλογική Υπηρεσία δηλώνει ότι όλοι οι πολίτες των 18 18 και άνω που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο και είναι εγγεγραμμένοι να ψηφίσουν έχουν δικαίωμα ψήφου στις κοινοβουλευτικές εκλογές.

Επομένως, όλοι οι δικαιούχοι ενθαρρύνονται να υποβάλουν αίτηση εγκαίρως για εγγραφή, ώστε να μπορούν να ψηφίσουν στις προσεχείς κοινοβουλευτικές εκλογές της 30ής Μαΐου 2021 Η τελευταία ημέρα για τις αιτήσεις είναι 2 Απριλίου 2021.

Υπενθυμίζεται περαιτέρω ότι δεν μπορεί να γίνει νέα εγγραφή կամ (ή) αλλαγή στον εκλογικό κατάλογο μετά τις 2 Απριλίου 2021. Ως εκ τούτου, οι νέοι ψηφοφόροι ενθαρρύνονται να υποβάλουν την αίτησή τους εγκαίρως.

Τα έντυπα αίτησης μπορούν να ληφθούν από τα περιφερειακά γραφεία րջ Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, από την Εκλογική Υπηρεσία ծառայ στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών: www.moi.gov.cy.

Δημοσκοπήσεις στο εξωτερικό

Η Εκλογική Υπηρεσία ανακοινώνει επίσης ότι στις προσεχείς κοινοβουλευτικές εκλογές στις 30 Μαΐου 2021, θα υπάρχουν εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό για τους ψηφοφόρους που έχουν ήδη εγγραφεί ή θα εγγραφούν έως τις 2 Απριλίου 2021.

Σημειώνει ότι για να καταστεί δυνατή η εργασία των εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό, καταρτίζεται ένας ειδικός εκλογικός κατάλογος, στον οποίο τα δεδομένα των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων μεταφέρονται από τον μόνιμο εκλογικό κατάλογο της Κύπρου, μετά τη σχετική ανακοίνωση που υπέβαλαν τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Καθώς η νομοθεσία προβλέπει τη λειτουργία εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό σε πόλεις όπου ο αριθμός των επιλέξιμων ψηφοφόρων για κάθε ψηφοφόρο υπερβαίνει τους 30, αναμένεται να λειτουργούν εκλογικά τμήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λονδίνο και Μάντσεστερ.

Για το σκοπό αυτό, η Εκλογική Υπηρεσία έχει ετοιμάσει ειδικά έγγραφα δήλωσης, τα οποία καλούνται σε εκείνους τους ψηφοφόρους που θέλουν να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους στο εξωτερικό, να τα συμπληρώσουν σωστά, να τα υποβάλουν εγκαίρως έως το 2021 το αργότερο.

Τα έντυπα αίτησης μπορούν να ληφθούν στην Ελλάδα ներից από τις Πρεσβείες / Προξενεία της Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, από τα τοπικά γραφεία των περιφερειακών διοικήσεων և από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, από την Εκλογική Υπηρεσία կայքում στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών στη διεύθυνση www.moi.gov. Κι:

Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν στο εξωτερικό στις πρεσβείες / προξενεία της δημοκρατίας στο εξωτερικό, τοπικά γραφεία των περιφερειακών διοικήσεων և κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών և εκλογική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η υποβολή δηλώσεων για εκλογικά τμήματα στο εξωτερικό μπορεί επίσης να γίνει ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου aps.elections.moi.gov.cy, ο οποίος είναι επίσης διαθέσιμος στον ιστότοπο της MIA (moi.gov.cy).

Source